Vorige week werd er meer dan 100 uur gebeden door studenten in Enschede. Timo Dijkstra en het team van 2Kron7:14 in Enschede schreven het volgende:

“Vandaag sprak ik een student uit Den Haag. Nadat wij onze gebedsweek voor Enschede afrondden, namen zij het over voor hun stad. Beiden hadden we tijdens het bidden de rust vanbinnen en de liefde voor de stad van God mogen ervaren. Het was prachtig.”

De week
In Jeremia 29 roept God ons op te bidden voor onze stad en in Lukas 11 zegt Hij dat we met onze verlangens bij Hem mogen komen. En dat hebben we gedaan. Of, zoals Harmen het vertelde: “God vraagt mij te bidden, dus doe ik het ook.”

Aline vertelt dat ze God echt heeft mogen ontmoeten in de gebedsruimte toen ze daar de afgelopen week zowel in een groep als alleen bad. “Ik heb Zijn rust mogen ervaren. Ik raakte erg bewogen met Enschede, haar inwoners, de studenten en ook vooral de kerken in Enschede. Het is bemoedigend dat je weet dat je een week lang met z’n allen, alle christelijke verenigingen, voor Enschede aan het bidden bent en het is mooi om alle briefjes die zich verzamelen met gebeden en bemoedigingen te zien. Laten we vooral niet stoppen met bidden na deze week, laten we God blijven ontmoeten en blijven bidden voor Enschede.”

In de ruim honderd uur die we samen hebben gebeden, zijn tientallen dingen opgeschreven. Toen de week afgelopen was, hebben we in gebed alle punten doorgenomen en besproken.

csm_247Elisabeth_ce680a99b0

Enschede
We baden voor de stad en alle inwoners en voor het bestuur op allerlei niveaus wanneer zij de verantwoordelijkheid moeten dragen over mensen, gezondheidszorg of banen. We weten dat God iets groots wil verrichten. Hij zal ons lot keren, zoals in Psalm 126. Waar al initiatieven bestaan, willen we ons graag daarbij aansluiten en waar mensen buiten de boot vallen, willen we in gebed plannen maken en uitvoeren.

The Passion staat voor de deur (nog anderhalve maand!) en daarvoor en voor andere evenementen vroegen we of God ons wilde inzetten voor Zijn plan. Daarnaast is er ook een mindere kant aan onze mooie stad. We baden voor mensen die in verleiding komen en daar op een gegeven ogenblik geen weerstand meer aan kunnen bieden. We baden voor kracht en hulp aan die mensen. Ook zijn er veel zieken, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. We baden voor genezing en bijstand in moeilijke tijden.

Onrecht en armoede
Ook baden we voor ontferming over mensen die onrecht is of wordt aangedaan. We dankten voor de initiatieven die er waren, zoals de Presentactie en vroegen of de Heer ons wilde gebruiken om mensen tot hun volle recht te laten komen.

Mensen met een andere cultuur of een ander geloof
Vanuit heel de wereld komen mensen naar Enschede om te wonen, werken of studeren. We baden of God hun in aanraking wilde laten komen met het evangelie. Daarbij dachten we vooral aan de joden en moslims.

Daarnaast komt er ook veel eenzaamheid voor onder (internationale) studenten. We baden voor het Buddysysteem dat op 5 februari van start ging maar vroegen ook of wij ons mochten inzetten om iedereen Enschede als een warm thuis te laten ervaren.

Christelijke studenten
Gelukkig zijn er ook veel christenen in Twente en we baden hun (en dus ook onszelf) vastberadenheid toe en vroegen of we alleen maar mogen blijven groeien in ons geloof.

Alle studenten
Maar er zijn ook nog zoveel studenten die nog nooit van God gehoord hebben. We vroegen of God hen wil raken. Ook dankten we voor de onderwijsinstellingen die mensen opleiden om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en we legden onze zorgen die we soms hebben over de kwaliteit van dat onderwijs voor Gods troon.

Verenigingen en kerken
Gelukkig zijn er in Enschede zes christelijke verenigingen waar studenten bij elkaar komen om Gods Naam groot te maken. Daarnaast baden we ook voor eenheid binnen en tussen de verschillende gemeenten.

“Here, in Uw woord schrijft U: Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. (Kol 4:2)
Open de deur van Uw woord zodat we het begrijpen en anderen erover kunnen vertellen. Laat de voorbede niet stoppen maar gebruik ons en verhoor onze gebeden (Joh 16:23b).”

//

Heb jij (zelf) ook een verhaal van jouw gebedsruimte? Van harte welkom om contact (info@24-7prayer.nl) met ons op te nemen! We vinden het FANTASTISCH om te horen wat God aan het doen is wanneer mensen Hem zoeken in gebed.