ik geloof dat kerken juist nu bakens van licht en hoop kunnen zijn

Gebed is voor staflid Desiree Onvlee (51) van Baptistengemeente De Rank in Utrecht al jaren een zeer belangrijk speerpunt voor de kerk. En dat is in de coronacrisis alleen maar versterkt. Volgens haar worden christenen op scherp gezet. Door de nood groeit het verlangen in gemeentes om samen te bidden. De coronacrisis biedt kerken grote kansen. Juist ook in de samenleving.
 

“Ik vind het Bijbelverhaal van de wijze en dwaze maagden zo slaan op deze tijd. Als zoveel om je heen wegvalt, ontdek je pas of je je lamp voldoende hebt gevuld met olie. Ik zie dat christenen op een kruispunt staan. Op scherp worden gezet. We hebben zoveel laten liggen in de afgelopen jaren. We werden slaperig van de luxe, van het lekker je eigen gang kunnen gaan. Veel draaide om onszelf, onze overtuigingen. We geloofden sterk in de maakbaarheid van het leven. Doordat alles zo’n beetje op losse schroeven is komen te staan, merk je dat mensen weer gaan nadenken over belangrijke vragen. Draagt mijn leven eigenlijk wel bij aan het verspreiden van Gods Koninkrijk? Staat God op de eerste plaats?”

Op reis in gebed

“In onze kerk zijn we al ruim voor de coronacrisis in gebed op reis gegaan. We trekken met een grote groep bidders samen op om God te loven, te danken en berouw te tonen als we zijpaadjes inslaan. Dus niet de smalle weg volgen achter Jezus aan. Dat heeft veel uitgewerkt. 

'We geloven niet dat deze coronacrisis Gods wil is, wel geloven we dat Hij deze tijd ten goede gebruikt om de wereld wakker te schudden.'

Het voelt soms alsof de poorten van de hemel meer zijn opengegaan. We durven vrijmoediger ons geloof te delen. En beseffen meer dan ooit hoe belangrijk het is een eenheid te vormen, elkaar te ondersteunen in de wedloop die we lopen.”

“Het klinkt misschien gek, maar wij waren door deze reis klaar voor een crisis. Zagen de dringende noodzaak ervan. We wisten dat de weeën van de wereld zich sneller zouden opvolgen. We geloven niet dat deze coronacrisis Gods wil is, wel geloven we dat Hij deze tijd ten goede gebruikt om de wereld wakker te schudden. God wil ons inzetten op deze aarde. Gebed is daarbij een krachtig instrument om Zijn wil te laten gebeuren.”

Neuzen dezelfde kant op

“Hoewel gebed volgens mij al jaren een zeer belangrijk speerpunt is in onze kerk hadden nog wel redelijk wat gemeenteleden het idee: Nou ja bidden? Dat is toch alleen iets voor de speciale gebedsteams? Door de coronacrisis wakkert het verlangen samen te bidden aan. De neuzen gaan langzamerhand dezelfde kant opstaan. Steeds meer mensen stappen voor het eerst uit hun comfortzone. Dat zie ik gebeuren.”

Wil jij mensen helpen hoop te vinden?
Samen de verbinding te zoeken met God en met elkaar?

Bakens van licht en hoop

“Elke maand hebben we een gebedsbijeenkomst voor gemeenteleden. In januari organiseren we traditioneel een gebedsweek en afgelopen september vastten en baden we samen met veel andere kerken en organisaties tien dagen lang rond het thema verootmoediging. Samenwerken met andere kerken gaat steeds makkelijker in deze tijd. Dat is belangrijk, want ik geloof dat kerken juist nu bakens van licht en hoop kunnen zijn. Voor christenen, maar zeker ook voor niet-christenen. Je merkt dat mensen opener staan voor het geloof. Het wereldse denken en spreken geeft onduidelijkheid en verwarring. Dat biedt geen sluitende antwoorden op de huidige situatie. Je krijgt in feite alleen doekjes voor het bloeden aangereikt. Ik zie dat in mijn eigen omgeving. Ik krijg zo vaak de vraag: ‘Waarom ben jij niet bang?’ Dan leg ik uit dat mijn leven rust op de rots Jezus en dat Hij mij rust en vrede geeft. Dat ik Hem vertrouw wat er ook gebeurt. Hij heeft wel een geloofwaardig en duidelijk antwoord. Hij is niet alleen een anker in deze storm, maar ook een wegwijzer. Dat raakt mensen en geeft hoop .”