biddend terugkijken op 2020

Door: Edwin Hamelink

De afgelopen jaren heb ik, geïnspireerd door Pete Greig, de gewoonte ontwikkeld om bidden terug te kijken op het afgelopen jaar. Het maakte me een dankbaar mens maar gaf me ook een beter zicht op belangrijke ontwikkelingen in mijn leven: goede en slechte. Door terug te kijken ga je met een andere, scherpere blik het nieuwe jaar tegemoet. 

Hieronder vind je een aantal tips hoe je bidden terug kan kijken op het jaar 2020. Misschien wel het meest ontwrichtende jaar van de afgelopen decennia. 

Ik start heel praktisch door mijn journal van het afgelopen jaar op hoofdlijnen door te scannen. Welke notities en gebeurtenissen waren belangrijk?  Daarnaast kijk ik terug in mijn agenda: week bij week. Ik probeer daarbij de belangrijke momenten terug te halen in mijn herinnering en bedenk wat dit deed met mijn emoties. Tot slot check ik ook nog even mijn social media posts van afgelopen jaar. 

"Door terug te kijken ga je met een andere, scherpere blik het nieuwe jaar tegemoet."

Ik ‘onderzoek’ mijzelf op het afgelopen jaar. Deze vorm van het onderzoeken is iets wat in de Ignatianaanse spiritualiteit ‘het gewetensonderzoek’ heet. Ik gebruik hiervoor voor mezelf de volgende stappen:

Kijk omhoog

Word stil. Nodig de Heilige Geest uit je gebed te leiden. Wees je bewust van Gods aanwezigheid. Hij was en Hij is er.

Kijk terug

Kijk terug op het afgelopen jaar met dankbaarheid. Blader terug in je dagboek of agenda. Welke gebeurtenissen, gesprekken, gedachten gaven je vreugde? Welke gaven angst? Waar ervoer je vrede en waar boosheid?

Dank God voor die momenten dat Hij zichtbaar aanwezig was. Dank Hem voor de dingen die Hij je gaf. Tel je zegeningen.

Keer terug

Waar ging het mis afgelopen jaar? Welke patronen in je leven waren niet goed? Erken en belijd ze. Keer terug naar de Heer. Ontvang opnieuw Zijn vergeving.

Kijk vooruit

En hoe nu verder? Hoe wil jij anders gaan leven komend jaar? Hoe kan jij meer op Jezus gaan lijken?

"Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden."

Mag ik je aanmoedigen je terug te trekken in je binnenkamer en met Hem terug te kijken op het afgelopen jaar? Mijn hoop is dat het je een dankbaarder mens maakt en dat je met een vernieuwd zicht naar het volgende jaar mag kijken.