Wanneer de wereld in brand staat, hoe kunnen we daarop reageren in gebed?  Hoe bid je voor noodsituaties? 

  1. Wees geïnformeerd

Verzamel objectieve informatie vanuit betrouwbare bronnen. Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Wie zijn er betrokken? Wie gaan er reageren? Wat zijn de noden op dit moment? 
 
  1. Bid voor de betrokkenen

Bid voor de mensen die betrokken zijn bij deze gebeurtenis. Bid voor de mensen die hun familie, vrienden en geliefden hebben verloren. Bid voor de mensen die nog steeds in gevaar zijn. 
 
  1. Bid voor de omstandigheden

Wat zijn de problemen die alleen God kan oplossen? Bid dat God ingrijpt en Zijn aanwezigheid tastbaar aanwezig is. 
 
  1. Bid voor de gezaghebbenden

Wie zijn de mensen die de impact hebbende besluiten maken over deze gebeurtenis? Bid voor liefde, wijsheid en bewogenheid. 
 
  1. Bid voor de kerk

Wie kunnen Gods liefde en hoop verspreiden in deze situatie? Bid voor dominees, voorgangers, priesters, pastoors, kerken en NGO’s: dat ze alles zullen ontvangen om goed te handelen in deze situatie. 
 
  1. Motiveer anderen

Wanneer jij mensen verzamelt om voor deze gebeurtenis te bidden, zorg dat ze concrete informatie krijgen om voor te bidden. Maak het persoonlijk. Dit helpt hen bidden. 
 
  1. Deel je gebed

Gebruik sociale media om je gebeden te delen. Op deze manier inspireer je anderen hetzelfde te doen.