De visie van 24-7 Prayer NL

Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij. 

De missie van 24-7 Prayer NL

Wij leren mensen God te ontmoeten in gebed, zodat biddende gemeenschappen ontstaan die Jezus zichtbaar maken in de maatschappij. 

Waarden en werkwijzen van 24-7 Prayer 

We zijn:

1. Authentiek: toegewijd aan Jezus door gebed en creativiteit

2. Relationeel: hebben liefde voor mensen door gerechtigheid & gastvrijheid

3. Missionair: brengen het Evangelie naar de naties door missie en te blijven leren.

Toegewijd aan Jezus:

Gebed: God ontmoeten heeft invloed op alles wat doen en brengt verandering. We prioriteren het zoeken van Gods aanwezigheid.

Creativiteit: we uiten creativiteit omdat we geloven dat het Gods karakter is om te creëren. Bidden is meer dan praten: creativiteit zorgt voor een ontmoeting met God op diverse manieren. 

Liefde voor mensen:

Gerechtigheid: gebed beweegt ons tot missie en gerechtigheid. We versterken de zwakken en komen op voor mensen die lijden vanwege onrecht. 

Gastvrijheid: we omarmen de gehele kerk en dienen daarom elke expressie van de christelijke kerk. 24-7 Prayer is een relationele beweging geleid door vrienden. Daarom werken we in teams en gaan we partnerships aan. 

Voor niets hebben we gekregen, voor niets zullen we geven. We willen niet ons eigen ego strelen maar geven vol vreugde en in nederigheid om zo de ander te helpen. We streven ernaar om altijd ons materiaal gratis of tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te stellen aan iedereen. 

Evangelie naar de naties:

Missie: gebed beweegt ons tot missie en gerechtigheid en maakt ons betrokken op de maatschappij. Door gebed ademen we Gods aanwezigheid in , luisteren we naar wat Hij zegt. We ademen zijn aanwezigheid uit in missionaire betrokkenheid door gehoorzaam te zijn aan Zijn opdracht. 

Leren: we blijven samen leren. We geven door wat we zelf ontvangen en leren anderen hetzelfde te doen.