De visie van 24-7 Prayer NL

Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij. De kerk komt tot leven door gebed. We geloven dat gebed kerken, communities en studenten beweegt naar missie en rechtvaardigheid.

De missie van 24-7 Prayer NL

24-7 Prayer bestaat om de wereld te herstellen zoals God het heeft bedoeld. Wij doen dit door Nederlandse kerken en studenten in beweging te brengen – op het gebied van gebed, missie en rechtvaardigheid. Wij willen gebed aanjagen, mobiliseren, verbinden en mogelijk maken.

De waarden van 24-7 Prayer 

  • Ontmoeting

Onze primaire focus is gebed: het is de hoeksteen van het christelijk geloof. Een ontmoeting met Jezus heeft invloed op alles wat we doen. 

  • Meedoen

Gebed beweegt ons tot missie en gerechtigheid en maakt ons betrokken bij de maatschappij. Dit brengt avontuur: we nemen risico’s en durven te experimenteren om Gods Koninkrijk te bouwen.

  • Vrijgevigheid

Voor niets hebben we gekregen, voor niets zullen we geven. We willen niet ons eigen ego strelen maar geven vol vreugde en in nederigheid om zo de ander te helpen. We streven ernaar om altijd ons materiaal gratis of tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te stellen aan iedereen. 

  • Omarmen

Wij omarmen de gehele kerk en dienen daarom elke expressie van de Christelijke kerk. 24-7 Prayer is een relationele beweging, geleid door vrienden. Daarom werken we in teamverband en vinden we partnerships belangrijk. We geloven helemaal in vrouwelijk leiderschap. 

  • Creativiteit

We houden van creativiteit en geloven dat het Gods karakter is om te creëren. We stimuleren, gebruiken en vieren creativiteit terwijl we de maatschappij veranderen. Bidden is meer dan praten: we gebruiken creativiteit zodat mensen God ontmoeten op verschillende manieren. 

  • Opkomen voor de zwakken

We komen op voor de zwakken: we versterken de zwakken en gaan voor de mensen die lijden vanwege onrecht.