Met een wat grotere groep samen bidden is een uitdaging, want de zaal zit vol met allerlei individuen die zich op verschillende manieren met God willen verbinden.

Bijvoorbeeld: als jullie gebedsbijeenkomsten te stil zijn, met volop ruimte voor persoonlijke reflectie, dan zal een uitgesproken extravert en sociaal persoon het lastig vinden om de hele tijd bij de les te blijven. Maar op dezelfde manier kunnen te veel kleur, geluid en chaos andere persoonlijkheden weer afleiden. Het is dus erg belangrijk bij dynamische gebedsbijeenkomsten gebruik te maken van veel verschillende gebedsvormen, om al die verschillende persoonlijkheden erbij te betrekken. Als leider van de gebedsbijeenkomst ben je als het ware een dirigent van een orkest die ervoor zorgt dat iedereen betrokken blijft en niet stiekem in een hoekje zit te tukken. Je zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde toonhoogte zit met elkaar en met God.

Hier zijn een paar tips:

1. Verdeel de tijd in blokken van 10 minuten.
Voor ieder blok kies je een gebedsonderwerp en gebruik je een andere gebedsvorm. Focus op verschillende onderwerpen: persoonlijk, lokaal, nationaal, wereldwijd.

2. Wees creatief.
Gebruik verschillende gebedsvormen (hardop bidden, stilte, spoken word, gebedenboeken, schrijven, tekenen, praten). Probeer een goede mix te creëren van persoonlijk gebed, gebed in kleine groepen of juist met zijn allen tegelijk bidden.

3. Maak het tastbaar.
Als je bijvoorbeeld bidt voor de vervolgde kerk: geef iedereen een steen voor in hun broekzak zodat elke keer wanneer ze de steen voelen een gebed voor de vervolgde kerk wordt uitgesproken.

4. Blijf in beweging.
Zorg ervoor dat er tijdsblokken zijn waar mensen staan of juist zitten, knielen of lopen. Op deze manier blijven je hart en verstand scherp.

5. Proef de stilte.
Gebruik momenten van stilte om je volledig op Hem te richten. Vetrouw erop dat God ook tot je wil spreken in de stilte. Neem hier genoeg tijd voor. De stilte mag best ongemakkelijk zijn.

6. Bid de bijbel.
Kies een bijbelvers en bid deze het met elkaar door als groep zodat God door de Bijbel in jullie midden spreekt.

7. Aandacht voor aanbidding.
Smeed de diverse blokken aan elkaar door tijd te maken voor praise & worship. Start en eindig hiermee. Door aanbidding stel je God centraal en ontvangt de groep geloof en een ander perspectief.

8. Blijf verbonden.
Sta altijd open voor de Heilige Geest: haast je niet en wees bereid je plannen te aan te passen.

Gebedsvormen voor de gezamenlijke gebedsbijeenkomst:

1. ABC
Splits af en toe de groep op in kleinere groepen om iedereen actief betrokken te krijgen. In groepen van drie kan ieder zichzelf de rol van A, B of C toewijzen. Als ze dit gedaan hebben, geef je hen drie specifieke gebedspunten die met een bepaald onderwerp te maken hebben. Wijs één punt toe aan de A’s, één aan de B’s en een aan de C’s. Dit vermenigvuldigt het gebed en betrekt iedereen actief bij de bijeenkomst. Iedere aanwezige weet waar hij of zij voor moet bidden. In plaats van een grote gebedsgroep heb je nu een heleboel kleine groepjes die tegelijkertijd bidden.

2. Schreeuw het uit
Jezus bad soms ‘met luide stem’ en we lezen dat de vroege kerk hun stemmen ook samen verhief in gebed tot God. Vandaag de dag laat de kerk waar zij het hardst groeit ook dit model van gelijktijdig gezamenlijk gebed zien. Het voelt in het begin misschien ongemakkelijk maar er valt hierin een hoop te leren van onze broers en zussen in landen als Zuid-Korea, Indonesië, Nigeria, China en Argentinië. Gelijktijdig bidden is efficiënt, omdat we geloven dat God ieder van ons hoort. Ook blijf je gemakkelijker betrokken dan tijdens het luisteren naar lange toespraken van anderen totdat we uiteindelijk ‘amen’ zeggen aan het eind. Samen hardop bidden is ook een geweldige manier om onszelf aan te moedigen om gepassioneerd te raken over dingen die er echt toe doen. Als je op deze manier bidt, zul je merken dat het prettig is als er muziek op de achtergrond speelt. Het kan nodig zijn om mensen een beetje op weg te helpen en om hen een duidelijke focus te geven voor het gebed – iets wat inspireert.

We moedigen mensen vaak ook aan om na te denken over een bepaalde bijbelse belofte waarop zij zich kunnen beroepen als ze niet weten wat ze anders kunnen zeggen. Op het moment dat de stemmen zachter worden (wat wellicht al na twee minuten gebeurt) moet je klaar zijn om naar het volgende onderdeel te gaan of een aanbiddingslied in te zetten.

3. 50/50
Een andere manier om iedereen bij het gebed te betrekken (en om het ‘schreeuw het uit’-model een beetje gemakkelijker te maken) is om de groep in tweeën te splitsen en de ene helft te vragen om hun stem te verheffen en het uit te roepen tot God over een bepaald onderwerp terwijl de andere helft van de ruimte een aanbiddingslied zingt. Na een vers of een lied wissel je van helft. Dit is een goede manier om dankzegging te combineren met voorbede.

4. Zones.
Je kunt de ruimte ook verdelen in een aantal zones waaraan je verschillende gebedsthema’s of -accenten verbindt. Dit kan simpelweg inhouden dat je 3 of 4 posters maakt met specifieke gebedspunten erop en deze plakt op verschillende pilaren of muren van het gebouw. Geef mensen voldoende tijd om rustig rond te lopen en zacht of in stilte te bidden voor het onderwerp van hun keuze. Het is een goed idee om op de achtergrond zacht muziek te laten spelen om de stilte wat minder bedreigend te maken. Elke paar minuten kun je de mensen aanmoedigen om naar een andere zone te gaan.