Prayer Spaces in Schools zijn in Engeland, maar ook in Malta, Oostenrijk en Duitsland erg populair op scholen. In november 2016 ging de eerste pilot van start in Dordrecht onder leiding van Rob Veenstra, jongerenwerker voor Younglife op het Insula College in Dordrecht.

Rob vertelt over zijn ervaring:

“Ik heb jaren gewerkt als preventiemedewerker van De Hoop ggz op middelbare scholen in heel Nederland. Mijn verlangen is altijd geweest dat door gebed op scholen een veilig klimaat kan ontstaan waar leerlingen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. Toen ik voor Young Life op Insula werkte kwam dit verlangen sterk terug. In het contact met 24-7 Prayer NL hoorde ik van Prayer Spaces in Schools. Ik zag dit als een opening om iets te doen met het verlangen dat ik al jaren had. Een Prayer Spaces in School sluit heel erg aan bij de belevingswereld van jongeren in deze tijd. Ze maken op een laagdrempelige manier kennis met gebed en ontdekken dat je met God kan communiceren. Ik heb geloof en hoop voor een een terugkerende en blijvende plek van gebed op school waarin jongeren zelf participeren.”

Hoe zag de Prayer Space er uit?

“We mochten gebruik maken van een studielokaal die we zes weken lang hebben ingericht met verschillende stations. Elke twee weken wisselden we van stations om het aantrekkelijk te houden. Alle eersteklassers zijn door de Prayer Space gegaan tijden de godsdienstlessen. We hadden continu aanbiddingsmuziek aan. We hebben een rustige atmosfeer gecreëerd in de Prayer Space.”

Wat is je highlight?

“Een simpele werkvorm (Fizzy Forgiveness) helpt de leerlingen om ‘sorry’ te zeggen en in te zien wat het effect daarvan is. Op een dag was er een meisje dat in huilen uitbarstte omdat ze nooit haar excuses heeft kunnen maken aan haar opa die al is overleden. We hebben met haar hier over gepraat en haar geholpen alsnog vorm te geven aan deze wens. Het was een gebed dat niet in de traditionele vorm gebeden werd met ogen dicht en gevouwen handen. Maar de impact van het gesprek en de handeling van alsnog vergeving vragen, was wel degelijk een gebed.”

Wat vonden de leerlingen en de school ervan?

“Ze zijn blij met de rust die uit gaat van de plek. Veel leerlingen verlangen ernaar om toch even bij te komen en bezig te zijn met wat er van binnen allemaal speelt. De interactieve werkvormen hebben geholpen om een positieve sfeer te creëren waar de jongeren graag kwamen. Aan de buitenkant van de prayerspace hingen posters met ‘keep calm and pray’. Tijdens 1 van de pauzes kwam er een groepjes meiden (4e klas VMBO) langs en zagen het bord staan met de daarop ‘stel hier je vraag aan God’. Een meisje schreef op: ga ik dit jaar slagen? Andere meiden begon daarna ook dingen op te schrijven. Eentje fluisterde nog: dit brengt geluk weet je?”

Bas Bastiaanse, directeur van het Insula College was ook enthousiast over de Prayer Space:

“We zijn heel blij met de Prayer Space in School op het Insula College in Dordrecht. Het werkt echt verdiepend, omdat het een van de mogelijkheden is om te laten zien wie we als school zijn. Je probeert in deze tijd toch te zoeken naar mogelijkheden waar je aan een stukje zingeving vorm kan geven. Een belangrijke afweging die ik dagelijks maak als directeur is: wat past bij deze school en deze tijd? We zijn een open christelijke school, dus niet sterk evangeliserend. We geven ruimte aan iedereen en willen graag een breed besef van zingeving mee geven aan onze leerlingen. De Prayer Space past goed binnen de taak die we hebben op het gebied van socialisatie, persoonsvorming en burgerschapsvorming van onze leerlingen. Een Prayer Space gekoppeld aan de godsdienstlessen en aan de vieringen rond Kerst en Pasen is veel meer dan alleen een stilteruimte. Vaak zie je dat soort ruimtes uiteindelijk leeg en niet echt in gebruik zijn. De Prayer Space leeft echt.”

Hoe nu verder?

“Er zijn plannen om rond Pasen weer een Prayer Spaces te doen op het Insula College. Daarnaast hoop ik echt dat er veel meer scholen in Nederland hun deuren gaan openen voor Prayer Spaces in Schools. En dat er kerken en jongerenwerkers komen die zich hieraan willen verbinden.”

Heb je tips voor PSIS starters? Waar te beginnen?

“Het beste is om te beginnen vanuit een vertrouwensrelatie met school. Als die er nog niet is moet daar aan gewerkt worden. De samenwerking tussen 24-7 Prayer en mijn betrokkenheid als jongerenwerker was in dit geval heel vruchtbaar. Omdat de school vertrouwen heeft in Younglife was het eenvoudig om de Prayer Space te starten. De Prayer Space moet gehost worden door mensen die echt het vertrouwen kunnen winnen van de leerlingen en de schoolleiding.”

Zelf ook een Prayer Space starten op school? Check dan www.prayerspacesinschools.com en neem contact met ons op.