“Gebed landt meer bij een deel
van onze kerk”

 
Interview: Mariëtte Woudenberg

 

Joël Verstoep (29 jaar) van de Hervormde Gemeente in Barneveld hielp twee keer mee een 24-7 gebedsruimte in te richten in zijn kerk. Een derde gebedsweek staat op de agenda. Hij kende het principe van non-stop bidden al uit zijn studententijd in Wageningen. Het was zijn droom om zoiets ook in zijn eigen kerk te doen. 

‘Jarenlang had ik een verlangen om meer aandacht te vragen voor gebed in onze gemeente en ik zat eigenlijk te wachten tot iemand het voortouw daarin zou nemen. Toen niemand dat deed, besefte ik dat het tijd werd om zelf dan maar de mouwen op te stropen. In 2019 lanceerde ik bij een 16+ jongerengroep die ik leid het idee om een 24-7 gebedsruimte in te richten. Dat werd de springplank om zo’n week te organiseren en mensen erbij te zoeken die me konden helpen.’ 

Een uur bidden is toch saai?

‘Vooraf kregen we gemixte reacties. Mijn kerk heeft duizenden leden. Is dus megagroot. Helaas is bidden nog niet zo gewoon bij iedereen in de gemeente en is het een uitdaging om het handen en voeten te geven. We bidden voor en na het eten en als we naar bed gaan. En in de kerk bidt de dominee twee keer tijdens de dienst. Dat is het wel zo’n beetje.

‘Zelfs ’s nachts was het geen probleem om bidders te krijgen. Het voldeed duidelijk aan een behoefte.’

Mensen hadden daarom allerlei vragen bij wat we wilden doen. Een uur bidden is toch saai? Waarom is het nou nodig? Je kunt toch thuis ook bidden? Maar toen we eenmaal van start gingen, liep het rooster snel vol. Een week telt 168 uren en beide keren zijn ze ingevuld door 130 verschillende mensen. Zelfs ’s nachts was het geen probleem om bidders te krijgen. Het voldeed duidelijk aan een behoefte.  

Het was mooi om te zien dat er een groot gevoel van verbondenheid ontstond onder de mensen die erbij betrokken waren. Zeker omdat we in die gebedsweken op alle avonden ook aanbiddingsuurtjes hielden. Gemeenteleden die daar kwamen, namen weer andere mensen mee. Het bleek heel laagdrempelig te werken. We eerden God in onze liederen, in het besef dat er de hele week gebed plaatsvond in de gebedsruimte. Dat te ervaren, was heel speciaal.’ 

Tijd ging veel te snel voorbij

‘De 24-7 gebedsruimte was bij ons in de kerk, maar we deden het project samen met de Vrijgemaakte Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Het opvallende was: mensen die een uur bidden vooraf nog een beetje eng vonden, merkten later op dat de tijd veel te snel voorbijging. Anderen ontdekten door de inrichting van de 24-7 gebedsruimte dat er veel meer creatieve manieren zijn om te bidden dan ze dachten. 

Ook hoorde je prachtige verhalen van mensen die antwoord kregen op bepaalde vragen. Een jongen vertelde dat hij God had gebeden hem iets concreets te laten zien door de Bijbel heen. Tijdens zijn gebed kreeg hij een Bijbeltekst die precies het antwoord gaf dat hij nodig had.’ 

Persoonlijk veel gebracht

‘Het heeft mij persoonlijk net zo goed veel gebracht. Als ik gewoon op de bank zit, vind ik het lastig om een uur met God door te brengen. Heb ik vaak niet de rust om naar God te luisteren en met Hem te praten. Maar als er een speciale gebedsruimte is, merk ik dat ik me echt kan focussen op God. Dan ben ik een uur lang in Zijn aanwezigheid. 24-7 Prayer wakkerde echt het verlangen in me aan om God beter te leren kennen. Ik besef steeds meer hoe belangrijk communicatie is voor een relatie met Hem. Daarom wil ik in mijn eigen huis ook een gebedsruimte inrichten.’

‘Bij wel meer mensen in mijn kerk is het gebedsleven door de 24-7 gebedsruimtes veranderd. ’

Geloofsleven veranderd

‘Bij wel meer mensen in mijn kerk is het gebedsleven door de 24-7 gebedsruimtes veranderd. Zo staat een vriend van mij, een jonge vader, nu elke woensdagochtend om vijf uur op om tijd met God door te brengen. Gebed landt meer bij een deel van onze kerk. Dat is mooi om te zien.

Samen met andere kerken in Barneveld zijn we nu echt zoekende en willen we kijken hoe we in onze gemeente een stuk onderwijs over gebed kunnen aanbieden. Zelf zou ik het ook fantastisch vinden als we een permanente gebedsruimte zouden kunnen inrichten die het hele jaar door open is.’

Klik hier voor alle informatie om zelf een 24-7 gebedsruimte te organiseren in jouw gemeente.