Bidden tijdens een crisis (de drie P's)

Ons land heeft te maken met de Corona-crisis. Hoe kunnen wij daarop biddend reageren? Hoe bid je ten tijde van crisis?

'Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid…'

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid…” – 1 Timotheüs 2:1-27 (NBV)

Voorbereiding:

Het kan helpend zijn om onze gebeden van nood in tijden van een grootschalige crisis te focussen op drie specifieke groepen. De drie P’s:

  1. Getroffen Personen
  2. Pastors & Priesters
  3. Politici, Politie en Vredestichters

Het is behulpzaam dat je goed geïnformeerd bent voordat je gaat bidden: verzamel daarom objectieve informatie vanuit betrouwbare bronnen. Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Wie zijn er betrokken? Wie gaan er reageren? Wat zijn de noden op dit moment?

Doen:

Getroffen Personen: Vraag God om personen te troosten wiens leven plotseling verscheurd is door verdriet, verlies, angst en trauma.

Bid voor de mensen die jij persoonlijk kent. Noem hun namen.

Pastors en Priesters: Vraag God om moed te geven aan de kerkleiders die Christus’ aanwezigheid en hoop willen brengen te midden van trauma en diepgaande vragen van pijn.
Welke lokale of nationale pastors en priesters ken jij die ons gebed hard nodig hebben? Bid voor hen.

Politici, Politie en Vredestichters: Vraag God om duidelijkheid en wijsheid te geven aan de (lokale) overheid, instanties en (maatschappelijke) organisaties. Vraag God om zegen en steun in hun inspanningen om gerechtigheid, verzoening en hulp te brengen.

Probeer zo specifiek mogelijk te bidden: welke mensen en instanties hebben ons gebed nodig? Bid voor hen.