Een gebed om verlossing van het coronavirus

Door Pete Greig & 24-7 Prayer

Heer Jezus Christus, we vragen U om ons te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. U bent almachtig en genadig; laat dit ons gebed zijn: 

“Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken.” (Psalm 57:2) 

Jahweh Shalom, Heer van vrede, we denken aan degenen die in risicogebieden van het coronavirus leven en degenen die momenteel in quarantaine zijn. Geef dat zij in hun isolement uw aanwezigheid mogen ervaren, uw rust in deze onrust en uw geduld terwijl ze wachten op verbetering. Vredevorst, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn:

“Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.” (Psalm 79:9)

God van alle troost en wijsheid, we bidden voor degenen die rouwen om het plotselinge verlies van dierbaren. Mogen zij ontdekken dat U deelt in hun lijden, mogen zij uw troost in hun verlies ervaren en uw hoop in hun wanhoop. Wij noemen de namen van hen die kwetsbaar zijn of bang, de namen van hen waarvan we weten dat ze lichamelijk zwak zijn, de zieken en de ouderen. [Pauze] God van alle troost, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn:

“Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korintiërs 1:10, HSV)

Jahweh Rapha, God die geneest, we bidden voor al het medisch personeel dat dagelijks te maken heeft met de intense druk die deze crisis geeft. Geef ze veerkracht in vermoeidheid, onderscheidingsvermogen bij het stellen van diagnoses, medelijden en bewogenheid tijdens het verlenen van zorg. Wij danken u voor alle onderzoekers die gestaag en op de achtergrond werken aan een medicijn. Geef hen vandaag helderheid, wijsheid en een onverwachte doorbraak. Wilt U als de Zon van gerechtigheid met uw licht en met genezing onder uw vleugels boven deze duisternis uitstijgen. Laat dit ons gebed zijn:

“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.” (Jeremia 32:17)

God van alle wijsheid, we bidden voor onze leiders: de Wereldgezondheidsorganisatie, onze nationale en lokale overheid, leiding van scholen, ziekenhuizen en andere instellingen. Omdat U deze mensen juist voor dit moment een publieke rol en verantwoordelijkheid heeft gegeven vragen wij U hen Uw wijsheid te geven die verder gaat dan hun eigen wijsheid om vat op dit virus te krijgen. Geef hen geloof dat verder gaat dan hun eigen geloof zodat ze angst kunnen bestrijden en geef hen uw kracht die verder gaat dan hun eigen kracht om vitale beroepen te ondersteunen in deze stormachtige tijden. God van wijsheid en raad, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn:

“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet.” (Psalm 46:2-3a)

Ik eer U met de woorden uit psalm 91:3-7: “Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.” (Psalm 91: 3-7)

“Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.” (Psalm 4:2)

Moge El Shaddai, de Almachtige Heer en God die van je houdt, je beschermen. Moge Jezus, Zijn Zoon die voor jou stierf, je redden. En moge de Heilige Geest, die in deze chaos zijn plan uitwerkt en jou vervult met zijn aanwezigheid, voor jou bidden en pleiten en in en door jou heen, ook voor anderen:

“De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.” (2 Timotheus 4:18)

Wees stil

Adem diep in en uit, dank God voor zijn aanwezigheid en laat alles in Zijn handen achter waarvoor je het afgelopen uur hebt gebeden.

Pandemie gebed (auteur onbekend)

Mogen wij, voor wie dit slechts ongemakkelijk is, hen die in levensgevaar zijn niet vergeten.

Mogen wij, die niet in een risicogroep vallen, hen die het meest kwetsbaar zijn niet vergeten. 

Mogen wij, die de luxe hebben thuis te kunnen werken, hen die moeten kiezen tussen hun gezondheid beschermen en de huur betalen niet vergeten.

Mogen wij, die de flexibiliteit hebben voor onze kinderen te zorgen als de scholen dichtgaan, hen die geen opties hebben niet vergeten. 

Mogen wij, die onze reizen af moeten zeggen, hen die geen veilige plek hebben om heen te gaan niet vergeten. 

Mogen wij, die onze financiële buffer kwijtraken in het tumult van de economische markt, hen die helemaal geen buffer hebben niet vergeten. 

Mogen wij, als we ons thuis neerstrijken voor quarantaine, hen die helemaal geen thuis hebben niet vergeten. 

Terwijl angst ons land in de greep houdt, laten wij kiezen voor geloof, hoop en liefde. In deze tijd waarin we elkaar niet fysiek kunnen omhelzen, laten we manieren vinden om Gods liefdevolle omhelzing te zijn voor onze buren.

Amen.