Tips voor creatief gebed

Over de hele wereld hebben 24-7 gebedsruimtes mensen geholpen met bidden door nieuwe manieren te zoeken om met God te spreken. Jong en oud hebben op creatieve en interactieve manieren gesproken met Jezus. Omarm daarom creativiteit bij het inrichten van jullie gebedsruimte! Wanneer dit niet vanzelf gaat, kijk in de interactieve gebedsruimte en volg de onderstaande tips op om een uitnodigende gebedsruimte te creëren.

  1. Zoek creatieve en kunstzinnige mensen binnen jullie groep of geloofsgemeenschap en vraag hen mee te helpen.

  2. Denk na over jullie redenen om te bidden. Stel jullie visie, tekst of vers centraal binnen jullie 24-7 gebedsruimte. Dit geeft focus en richting voor gebed.

  3. Houd het simpel en uitnodigend. Creatief betekent niet dat het rommelig moet zijn. Zorg voor een kleurrijke gebedsruimte waarin ieder zich welkom weet. Zorg voor verschillende gebedshoeken en duidelijke omschrijvingen die mensen mee nemen in waarvoor te bidden.

  4. Houd ruimte voor creativiteit. Laat ruimte vrij voor tekenen, schrijven, schilderen of beeldhouwen. Laat je geloofsgemeenschap zelf de gebedsruimte vormgeven tijdens het bidden.

  5. Betrek alle vijf zintuigen bij gebed. Inspirerende beelden en bijbelverzen doen aanspraak op onze ogen. Muziek en geluid op onze oren en kunnen inspireren tot aanbidding. Het aanraken of vasthouden en het proeven en ruiken kunnen ook helpen om te bidden.

Creatieve gebedshoeken

Het inrichten van verschillende gebedshoeken of prayerstations zijn een uitkomst voor mensen die opzien tegen een heel uur gebed. Hieronder geven we enkele ideeën voor hoeken die jullie kunnen inrichten in jullie 24-7 gebedsruimte.

Mensen – een familieboom

Zoek een boom of teken er één. Nodig mensen uit de namen van hun familie en vrienden met kaartjes of post-its aan de boom te hangen terwijl ze voor hen bidden.

Voorbede – voor zieken, problemen of verandering

Maak ruimte op een muur, kleed of behang waarop mensen hun gebeden bij God kwijt kunnen en zie hoe gedurende de week deze wand gevuld raakt.

Schuld belijden – zonden bekennen

Zet bijv. een kruis of prullenbak in de gebedsruimte en regel papier en pennen. Nodig mensen uit om psalm 139:23-24 te bidden. Als ze hun zonden willen belijden kunnen deze opschrijven en op het kruis plakken/spijkeren of in de prullenbak gooien.

Vergeving – schoon wassen

Hiervoor zijn (wateroplosbare) pennen of stiften en een schaal met water nodig. Nodig mensen uit de namen van diegenen die zij nodig moeten vergeven op hun handen te schrijven. Terwijl ze de inkt van hun handen wassen, kunnen ze Jezus vragen te helpen deze mensen te vergeven.

Uw Koninkrijk kome – bidden voor de wereld

Leg kaarten, atlassen, kranten en nieuwsberichten in de gebedsruimte om aan te moedigen te bidden voor doorbraak van Gods koninkrijk. Dat zijn koninkrijk komt en zijn wil gedaan mag worden in elke situatie, in alle landen.

Meer ideeën voor creatief bidden zijn te vinden in de 24-7 Prayer Kit of op onze Pinterest-pagina. Registreer je gebedsruimte het liefst minimaal twee maanden van tevoren om support te krijgen van ons team.