Lectio Devina is een eenvoudige maar wonderbaarlijke manier van bidden. Het enige wat je nodig hebt is een bijbel en tijd. Je kunt dit alleen doen, als ook met anderen.

In de derde eeuw begon Origines, een leider uit de vroeger kerk, met lectio Divina. Gedurende de eeuwen hebben christenen het toegepast en bewerkt. Origines geloofde dat je door biddend overdenken achter de “verborgen wijsheid” van het Woord van God kunt komen. Origines idee was dat Jezus zelf de weg is om de Bijbel te begrijpen en dat, wanneer we hierom vragen, Jezus de betekenis uitlegt.

St. Ignatius van Loyola gebruikte Lectio Divina veelvuldig, hij zei dat het te vergelijken is met een koe die langdurig aan het herkauwen is. Het is een oefening het Woord van God te verwerken en vervolgens te overdenken. Probeer Lectio Divina als volgt op een eenvoudig manier, alleen of met anderen.

 1. Lees
  Kies een Bijbelgedeelte van 1 tot 15 verzen. Lees het een aantal keer rustig door. Lees het daarna hardop, wanneer dit mogelijk is. Johannes 15:1-8 is een prima gedeelte om mee te starten.

 2. Mediteer
  Overdenk de woorden die je gelezen hebt. Luister zorgvuldig, is er een woord of een passage dat je aanspreekt of opvalt? Verleg je aandacht naar deze woorden, herhaal ze en laat God tot je spreken.

 3. Bid
  Beantwoord God, vertel Hem wat je denkt over het gedeelte. Vertel Hem hoe je hierbij voelt, wat je prettig vindt en wat je uitdaagt. Vraag Zijn hulp om de waarheden die je hebt ontdekt hebt in je leven toe te passen.

 4. Overdenk 
  Stop. Wees stil. Stop met praten, stop met vragen en rust. Wees een tijdje stil met God. Nodig de heilige Geest uit om je van binnen te vernieuwen.