bid voor verkiezingen

gebedsgids: bidden voor verkiezingen

Deze gids is geschreven om je te helpen bidden voor verkiezingen. Je kunt hem gebruiken om te bidden voor lokale of nationale verkiezingen, in je eigen land of in een ander land. Er zijn acht verschillende onderwerpen verdeeld over drie onderdelen: Bid voor het proces, bid voor het land en bid voor de toekomst. Misschien […]

Jaar van Gebed: voorbede

In Gods aanwezigheid brengen Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die lijden onder pijn en een slechte gezondheid…(stilte om ruimte te maken voor de namen en gezichten van degenen die in je opkomen en om voor hen te bidden) … moge zij de diepe vrede van Christus kennen. Liefdevolle God, ik breng […]

Jaar van Gebed: Jezusgebed

Zoek Eerst  “Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.” […]

Jaar van Gebed: Kaars Aan

Als een kind “ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Marcus 10:14-16  om God te ontmoeten is het beste wat we tot onze beschikking hebben het hart van het kind in ons dat open is, dat simpelweg durft te vragen en geliefd wil zijn. […]

Jaar van Gebed: gebed om klimaatrechtvaardigheid

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Lectio Divina) “ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” Mattheus  5:6 In de stemmen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid klinkt  Gods antwoord van genade en herstel door. Naar welke stemmen luisteren wij? Mag de stem van de weerloze een plek krijgen in […]

Jaar van Gebed: gebed voor je woonplaats

Laat Uw koninkrijk komen “Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.” […]

handleiding online bidden

Handleiding: Online Bidden Samen bidden is krachtig. Maar samen bidden kan ook een uitdaging zijn. Zeker online. Dit materiaal geeft je een aantal principes en tips mee hoe jij een aantrekkelijke online gebedsbijeenkomst kan organiseren. Het materiaal bevat ook een aantal concrete gebedsvormen die je gemakkelijk kan inzetten. Download de PDF

Gebedsvormen in Beeld

Samen met onze vrienden van Navigators Studenten Verenigingen hebben we een aantal video’s gemaakt van gebedsvormen. In 1 minuut leggen we een gebedsvorm uit die je daarna gemakkelijk kunt toepassen in je eigen leven. Deel deze video’s met mensen uit je gebedsgroep, jeugdleiders of jongeren en studenten uit jouw gemeente en probeer de gebedsvormen samen […]

gebedsidee: bidden voor elkaar

Tijdens een tijd van gebed sprak God tegen een groep mensen: “Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld” (Handelingen 13:2). Heb je er weleens over nagedacht dat God ook vandaag nog tegen ons wil spreken over onze mede-gelovigen? In dit prayer station mogen jullie samen ontdekken dat […]

gebedsidee: bidden voor anderen

‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt (…) Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (…)’ 1 […]

gebedsidee: ademgebed

‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ 1 Tessalonicenzen 5:16-18 In de geschiedenis van de kerk hebben christenen diverse vormen van ‘ademgebeden’ ontwikkeld. Het ‘ademgebed’ helpt je om de hele dag door – onophoudelijk – te bidden. Ontdek […]

Interactief Prayer Station

‘Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Mattheüs 20:32 Aanpak Een interactief prayer station is een fantastische manier om de mensen in jouw omgeving te bereiken en te leren hoe je kan bidden voor hen. Als je een missie-event of een 24-7 Prayerweek organiseert is het […]

gebedsidee: bidden voor een andere gemeente

Het nieuwe testament spreekt over het feit dat we ‘een lichaam zijn’, dat waar een lichaamsdeel lijdt de rest van het lichaam mee lijdt (1 Korintiërs 12). We lezen dat we elkaar het beste moeten gunnen (Romeinen 12:10). Daarnaast zien we Jezus in Johannes 17 bidden voor eenheid onder Zijn volgelingen. Tenslotte is het een algemeen […]

Bidden voor dorp, stad of regio

Aanbid God 5 MINUTEN Zing of luister 1 of 2 aanbiddingsliederen of kies een aantal Bijbelteksten die de grootheid van God omschrijven. Focus je op Hem. Hoe ziet jouw stad/dorp/regio eruit? 10 MINUTEN Pak een A4’tje en probeer jouw stad, dorp of regio in kernwoorden te omschrijven. Vraag de Heilige Geest je hierin te leiden. […]

gebedsidee: samen het Onze Vader bidden

Het is inspirerend om bijbelse gebeden te gebruiken tijdens je gebedsbijeenkomst. Deze gebedsvorm helpt je om aan de hand van elk vers uit Het Onze Vader in kleine groepen te bidden. Deze vorm kan je ook toepassen op andere bijbelse gebeden. Onze Vader in de hemel Zing 1 of 2 liederen of lees een aantal […]

Gebedswandeling

Jezus sloot zich niet op in zijn gebedskamer. We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt, stad of dorp kan je gebeden extra inspireren en richting geven. Daarnaast houden frisse lucht en een beetje beweging je scherp. Een paar tips zodat […]

Gebedsvormen voor een gezamenlijke gebedsbijeenkomst

ABCSplits af en toe de groep op in kleinere groepen om iedereen actief betrokken te krijgen.In groepen van drie kan ieder zichzelf de rol van A, B of C toewijzen. Als ze dit gedaan hebben, geef jehen drie specifieke gebedspunten die met een bepaald onderwerp te maken hebben. Wijs één punt toe aan de A’s, één […]

Dynamische gebedsbijeenkomst

Met een wat grotere groep samen bidden is een uitdaging, want de zaal zit vol met allerlei individuen die zich op verschillende manieren met God willen verbinden. Bijvoorbeeld: als jullie gebedsbijeenkomsten te stil zijn, met volop ruimte voor persoonlijke reflectie, dan zaleen uitgesproken extravert en sociaal persoon het lastig vinden om de hele tijd bij […]