handleiding online bidden

Handleiding: Online Bidden Samen bidden is krachtig. Maar samen bidden kan ook een uitdaging zijn. Zeker online. Dit materiaal geeft je een aantal principes en tips mee hoe jij een aantrekkelijke online gebedsbijeenkomst kan organiseren. Het materiaal bevat ook een aantal concrete gebedsvormen die je gemakkelijk kan inzetten. Download de PDF

Gebedsvormen in Beeld

Samen met onze vrienden van Navigators Studenten Verenigingen hebben we een aantal video’s gemaakt van gebedsvormen. In 1 minuut leggen we een gebedsvorm uit die je daarna gemakkelijk kunt toepassen in je eigen leven. Deel deze video’s met mensen uit je gebedsgroep, jeugdleiders of jongeren en studenten uit jouw gemeente en probeer de gebedsvormen samen […]

gebedsidee: bidden voor elkaar

Bidden voor elkaar Tijdens een tijd van gebed sprak God tegen een groep mensen: “Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld” (Handelingen 13:2). Heb je er weleens over nagedacht dat God ook vandaag nog tegen ons wil spreken over onze mede-gelovigen? In dit prayer station mogen jullie […]

gebedsidee: bidden voor anderen

Bidden voor anderen ‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt (…) Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus […]

gebedsidee: ademgebed

ademgebed ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ 1 Tessalonicenzen 5:16-18 In de geschiedenis van de kerk hebben christenen diverse vormen van ‘ademgebeden’ ontwikkeld. Het ‘ademgebed’ helpt je om de hele dag door – onophoudelijk – te bidden. […]

Interactief Prayer Station

Interactief Prayer Station ‘Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Mattheüs 20:32 Aanpak Een interactief prayer station is een fantastische manier om de mensen in jouw omgeving te bereiken en te leren hoe je kan bidden voor hen. Als je een missie-event of een 24-7 Prayerweek […]

gebedsidee: bidden voor een andere gemeente

Bidden voor een andere gemeente Het nieuwe testament spreekt over het feit dat we ‘een lichaam zijn’, dat waar een lichaamsdeel lijdt de rest van het lichaam mee lijdt (1 Korintiërs 12). We lezen dat we elkaar het beste moeten gunnen (Romeinen 12:10). Daarnaast zien we Jezus in Johannes 17 bidden voor eenheid onder Zijn volgelingen. […]

Bidden voor dorp, stad of regio

60 minuten bidden voor jouw dorp, stad of regio Aanbid God 5 MINUTEN Zing of luister 1 of 2 aanbiddingsliederen of kies een aantal Bijbelteksten die de grootheid van God omschrijven. Focus je op Hem. Hoe ziet jouw stad/dorp/regio eruit? 10 MINUTEN Pak een A4’tje en probeer jouw stad, dorp of regio in kernwoorden te […]

gebedsidee: samen het Onze Vader bidden

Samen het Onze Vader bidden Het is inspirerend om bijbelse gebeden te gebruiken tijdens je gebedsbijeenkomst. Deze gebedsvorm helpt je om aan de hand van elk vers uit Het Onze Vader in kleine groepen te bidden. Deze vorm kan je ook toepassen op andere bijbelse gebeden. Onze Vader in de hemel Zing 1 of 2 […]

Gebedswandeling

Gebedswandeling Jezus sloot zich niet op in zijn gebedskamer. We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt, stad of dorp kan je gebeden extra inspireren en richting geven. Daarnaast houden frisse lucht en een beetje beweging je scherp. Een paar tips […]

Gebedsvormen voor een gezamenlijke gebedsbijeenkomst

Gebedsvormen voor de gezamenlijke gebedsbijeenkomst   ABCSplits af en toe de groep op in kleinere groepen om iedereen actief betrokken te krijgen.In groepen van drie kan ieder zichzelf de rol van A, B of C toewijzen. Als ze dit gedaan hebben, geef jehen drie specifieke gebedspunten die met een bepaald onderwerp te maken hebben. Wijs […]

Dynamische gebedsbijeenkomst

dynamische gebedsbijeenkomst Met een wat grotere groep samen bidden is een uitdaging, want de zaal zit vol met allerlei individuen die zich op verschillende manieren met God willen verbinden. Bijvoorbeeld: als jullie gebedsbijeenkomsten te stil zijn, met volop ruimte voor persoonlijke reflectie, dan zaleen uitgesproken extravert en sociaal persoon het lastig vinden om de hele […]

Creatief gebedsstation: bidden voor je omgeving

Omgeving ‘Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal je geven wat je hart verlangt.’ Psalm 37:3-4 Aanpak Hang een kaart van jouw omgeving (stad, dorp, provincie) aan een muur of leg hem op de grond. Positioneer de kaart zo […]

Creatief gebedsstation: vragen

Vragen ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.’ Filippenzen 4:6 Aanpak Zet een gebedsboom midden in de ruimte. Dit kan een kleine boom zijn of een grote tak, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die je beschikbaar hebt. Zorg ook voor papiertjes die je in […]

Creatief gebedsstation: berouw

Berouw ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad .’ 1 Johannes 1:9 Aanpak Zet een kruisstructuur midden in de ruimte. Je kunt een kruis maken van hout, met daarin een paar gaten geboord, of een kruis van sterk karton of kippengaas. […]

Creatief gebedsstation: identiteit

Identiteit ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.’ Psalm 139:13 Aanpak Dit station werkt het beste als mensen zich veilig voelen, dus kies zorgvuldig de beste plek om een spiegel op te hangen – misschien in een hoekje van de ruimte, met een gemakkelijke stoel in […]

Creatief gebedsstation: danken

Danken ‘Loof de HEER, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw.’ Psalm 118:1 Aanpak Hang een waslijn op. Je kunt de lijn tegen de muur aan hangen, van de linkerkant van de muur naar de rechterkant, of dwars door de ruimte. Knip driehoekjes uit gekleurd papier zodat je vlaggetjes krijgt. Leg ergens de vlaggetjes, pennen en […]

Boeken over gebed

Boeken over bidden 1. Hoe moet je bidden? Een praktisch boek voor gewone mensen. Pete Greig Bidden is niet altijd makkelijk; we kunnen er allemaal wel wat hulp bij gebruiken, of je nu net begint of al jaren bidt. Al is het maar om je gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig […]