Jaar van Gebed: gebed om klimaatrechtvaardigheid

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Lectio Divina)

“ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” Mattheus  5:6

In de stemmen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid klinkt  Gods antwoord van genade en herstel door.

Naar welke stemmen luisteren wij? Mag de stem van de weerloze een plek krijgen in ons hart, in onze erediensten, in onze gebeden?

Via onderstaande link kun je luisteren naar een

aantal stemmen van over de wereld van mensen die getroffen worden door klimaatverandering en vragen om klimaatrechtvaardigheid.

Luister en laat je meenemen in gebed.

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).