Jaar van Gebed: Jezusgebed

Zoek Eerst

 “Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.” Lucas 11: 1-2

We hebben te maken met gebrokenheid, lijden en onrecht in de wereld. Tegelijkertijd leert het koninkrijk van het ‘reeds en nog niet’ dat door alles heen God aan het werk is, en wij verlangend mogen bidden naar herstel. 

 Als we naar onze omgeving kijken met de ogen van Gods koninkrijk, dan zijn het recht doen, vrede stichten, heling, verbinding en bevrijding waar we naar mogen streven.

Waar (en in wie) in jouw woonplaats zie je deze elementen van het koninkrijk terug? Dank voor deze plekken en personen. 

Waar, of bij wie,  zie jij de nood om recht, vrede, heling, verbinding of bevrijding? Bid hiervoor. 

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).