Jaar van Gebed: voorbede

In Gods aanwezigheid brengen

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die lijden onder pijn en een slechte gezondheid…(stilte om ruimte te maken voor de namen en gezichten van degenen die in je opkomen en om voor hen te bidden)

… moge zij de diepe vrede van Christus kennen.

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die lijden in verstand en geest…

… moge zij de diepe vrede van Christus kennen. 

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid de mensen die lijden in onze wereld, en de plekken waar mensen leed en verdeeldheid ervaren – inclusief de plekken van pijn en leed in mijn eigen leven…

… moge we de diepe vrede van Christus kennen.

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die verdriet, rouw en verlies ervaren…

… moge zij de diepe vrede van Christus kennen.

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die wijsheid nodig hebben voor hun volgende stappen…

… moge zij de diepe vrede van Christus kennen.

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid de personen en situaties die onherstelbaar gebroken lijken…

… moge zij de diepe vrede van Christus kennen.

Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid en vrede degenen wiens behoeften niet bekend zijn bij mij maar die bekend zijn bij U, en zij voor wie ik gevraagd ben te bidden…En in mijn hart noem ik iedereen die dicht bij mij staat…

Moge zij de diepe vrede van Christus kennen.

Glorie aan God, uit wie al het leven stroomt,

Glorie aan Jezus, die Zijn liefde liet zien door lijden heen,

En glorie aan de Heilige Geest, die licht brengt op de donkerste plekken. 

Amen

 

*

*Dit gebed komt uit het Iona Abbey Worship boek

Instructies

Dit gebed uit de Iona gemeenschap kun je gebruiken om mensen op weg te helpen met bidden voor de ander. Een paar opties:

– hang de instructie op zodat mensen het gebed hardop uit kunnen spreken

– maak losse briefjes van de zinnen waarop mensen namen kunnen invullen. Laat de breifjes achter bij een kruis of andere plek

– maak losse briefjes om in te vullen en mee naar huis te nemen

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).