24-7 Prayer NL werkt nauw samen met diverse kerkelijke organisaties. Leidinggevenden van onderstaande organisaties vormen samen de stuurgroep van 24-7 Prayer NL.

NSV Navigators

NSV Navigators wil elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen. Ze wil hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Alpha Nederland

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen.

IFES

IFES gelooft dat gepassioneerde christenstudenten in deze wereld blijvend verschil kunnen maken. Hun droom is dat elke student in Nederland kennismaakt met de blijde boodschap van het Evangelie en dat zij als christenstudent en afgestudeerde Jezus navolgen in de maatschappij waarin zij leven. IFES wil gepassioneerd en oprecht betrokken met studenten optrekken door studenten toe te rusten, aan te moedigen en mee te helpen.

IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Agape Student life

Student Life wil graag iets voor studenten betekenen. Op een ongedwongen manier willen zij hen inspireren en met hen samenwerken om een positieve impact te hebben op de samenleving. Want die heeft heel hard evenwichtige, inspirerende en authentieke (geestelijke) leiders nodig. Het is hun verlangen dat elke student in Nederland tijdens zijn of haar studie een goed gesprek heeft kunnen hebben over God, Jezus en geloof.

European Prayer project

Als deel van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam is ‘European Prayer Project’ gestart met een visie om gebedsinitatieven en huizen van gebed in ons continent toe te rusten. Zij verlangen ernaar om jou te helpen gehoor te geven aan de roeping om een rustplaats voor God te bouwen. Door inspirerend onderwijs, praktische tools en het delen van ervaring bouwen zij mee aan gebedsinitiatieven.

Stichting 24-7 Gebed

Stichting 24-7 Gebed ziet hun rol in het Lichaam van Christus om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is. Dit doet zij door haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod, plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed, gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden en door mee te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.