Jaar van Gebed: voorbede

In Gods aanwezigheid brengen Liefdevolle God, ik breng in Uw helende aanwezigheid degenen die lijden onder pijn en een slechte gezondheid…(stilte om ruimte te maken voor de namen en gezichten van degenen die in je opkomen en om voor hen te bidden) … moge zij de diepe vrede van Christus kennen. Liefdevolle God, ik breng […]

Jaar van Gebed: Jezusgebed

Zoek Eerst  “Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.” […]

Jaar van Gebed: Kaars Aan

Als een kind “ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Marcus 10:14-16  om God te ontmoeten is het beste wat we tot onze beschikking hebben het hart van het kind in ons dat open is, dat simpelweg durft te vragen en geliefd wil zijn. […]

Jaar van Gebed: gebed om klimaatrechtvaardigheid

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Lectio Divina) “ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” Mattheus  5:6 In de stemmen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid klinkt  Gods antwoord van genade en herstel door. Naar welke stemmen luisteren wij? Mag de stem van de weerloze een plek krijgen in […]

Jaar van Gebed: gebed voor je woonplaats

Laat Uw koninkrijk komen “Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.” […]