Over het thema: ‘Uw Koninkrijk Dichterbij’

Wanneer we bidden, stellen we onszelf open voor God. We zeggen ‘ja’ tegen Gods aanwezigheid, en we plaatsen onszelf doelbewust in een positie waarin God ons mag raken en in beweging kan zetten. 

 

Tijdens dit Jaar van Gebed richten we ons, geïnspireerd door de woorden uit het Onze Vader, specifiek op het Koninkrijk van God. De boodschap dat in Jezus Gods koninkrijk van herstel en vernieuwing voor de wereld  is aangebroken vormt het hart van het evangelie. Jezus bedoelt met ‘het koninkrijk van God’ niet een koninkrijk zoals wij het kennen, met bijbehorende grenzen en machtsverhoudingen. Sterker nog, hij zet ons beeld ervan stevig op zijn kop.  Volgens Jezus wordt het koninkrijk van God zichtbaar daar waar mensen, in beweging gezet door Gods genade, participeren in recht, vrede, genezing en herstel.  Zo wordt een ieder uitgenodigd tot een nieuwe manier van leven in Jezus, waarin dwars door gebrokenheid heen een hoop bestaat die niet uitdooft. 

 

Aan de hand van de gebedsvormen die horen bij dit Jaar van Gebed, wordt je uitgenodigd om te bidden aan de hand van de woorden die Jezus zelf sprak over het koninkrijk van God. Zo hopen we dat we dit jaar samen geleid te mogen worden in wat Gods Koninkrijk betekent voor onze harten, voor onze omgeving, en voor de wereld

Benieuwd hoe je het thema 'Uw koninkrijk Dichterbij' concreet kunt maken in jullie gebedsruimte ? Bekijk hieronder de gebedsmaterialen die zijn ontwikkeld aan de hand van het thema.