Thy Kingdom Come, Thy will be done!

Geschreven door Christiaan Verkerk

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er over de hele wereld 10 dagen gebeden ‘Uw Koninkrijk kome’. Voorbij alle kerkmuren en alle continenten zoeken mensen hun bovenvertrek op om zich vurig en eensgezind te wijden aan het gebed. In navolging van de eerste leerlingen van Jezus van Nazareth, komen ze samen om te bidden dat Gods koninkrijk zich spoedig zal vestigen op deze aarde. Een initiatief genaamd Thy Kindom Come mobiliseert wereldwijd christenen om te bidden. Om zelf te verdiepen in de relatie met Christus en vervuld te worden met de heilige Geest om een krachtig getuigenis af te kunnen leggen aan onze naasten en onze wereld.

Het is iets wonderlijks als je het mij vraagt. Na Jezus’ zijn opstanding verschijnt hij nog 40 dagen aan hen en spreekt Hij met de leerlingen over het Koninkrijk van God: de principes, de karaktereigenschappen, de verandering die dit Koninkrijk met zich meebrengt. Als ik mij hen voorstel dan staan ze te popelen: het gaat gebeuren, het komt er echt aan. Jezus had toch altijd gezegd ‘Het koninkrijk van God is nabij?’. Ze zijn er klaar voor, kom maar op!

Maar dan krijgen ze de verrassende opdracht:

‘Wacht, wacht tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan’

De opgebouwde verwachting, het aangevuurde enthousiasme, het moet nog even wachten, het mag nog niet in de praktijk gebracht worden. En dan doen de leerlingen iets wat ik zou willen dat ik zelf veel vaker zou doen. Ze gaan niet zitten afwachten, lekker een spelletje spelen of een wijntje drinken totdat het moment daar is dat ze echt in beweging moeten komen. Nee, ze vérwachten. Ze bidden, ze zoeken God actief om de vervulling van Zijn belofte; de komst van de Heilige Geest.

In hun bovenvertrek wijden ze zich vurig en eensgezind aan het gebed (Handelingen 1:12-14). Het is alsof ze met elkaar eensgezind belijden ‘Niet op eigen kracht, maar alleen in de kracht van de heilige Geest kunnen we ook maar iets van Jezus’ Koninkrijk zien’ ‘U heeft beloofd dat U ons die kracht gaat geven, en we stoppen niet met bidden tot die belofte is vervuld’. Wat een voorbeeld zetten deze mensen ons. Ze hebben een ruimte en in die ruimte gaan ze op de knieën, ze nodigen anderen uit, en bidden vurig en eensgezind. Het gaat hen om Jezus, zonder Hem is al ons werken tevergeefs.

‘Ze gaan niet zitten afwachten, lekker een spelletje spelen of een wijntje drinken totdat het moment daar is dat ze echt in beweging moeten komen. Nee, ze vérwachten.'

 

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.

Een van de manieren om samen te komen en dit gebed om de komst
van het koninkrijk te bidden is door een 24-7 gebedsruimte te organiseren.
Lees hier hoe je dit aan kunt pakken.