Het waarborgen van veiligheid in gebedsruimtes

Gebedsruimtes zijn ontworpen om iedereen een veilige en toegankelijke plek te bieden om te bidden. Het is daarom belangrijk om een geschikt protocol te hebben voor werving en veiligheid.

Wanneer je een gebedsruimte opzet, creëer je een omgeving waarin mensen kwetsbaar kunnen zijn, zowel door de gedachten en gevoelens die de ruimte oproept, als door de potentiële toegankelijkheid van de ruimte voor mensen die anderen kwaad willen doen. Dit is met name relevant voor gebedsruimtes die 24 uur per dag open zijn. Daar moet je vooral de veiligheid ’s nachts goed waarborgen.

Als geloofsgemeenschap of organisatie is het jullie verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen die jullie 24-7-gebedsruimte gebruikt daadwerkelijk beschermd is tegen gevaar.

Misbruik is over het algemeen in te delen in vier categorieën: fysiek misbruik, emotioneel misbruik, seksueel misbruik en verwaarlozing. De meeste landen en/of geloofsgemeenschappen hebben hun eigen wettelijke veiligheidsrichtlijnen hierover die je kan raadplegen.

In de tussentijd zijn hier wat overwegingen om samen over na te denken en actie op te ondernemen met betrekking tot de veiligheid in jullie gebedsruimte:

Toegankelijkheid

 • Hoe hebben mensen toegang tot de gebedsruimte?

 • Is de ruimte toegankelijk voor mensen die kwaad willen doen?

 • Als de gebedsruimte onderdeel is van een bestaand gebouw, volg dan te allen tijde de geldende veiligheidsvoorschriften.

 • Gebruiken jullie een rooster waarbij je ook contactgegevens vraagt zodat je weet wie er op elk moment in de gebedsruimte is? Houd hierbij rekening met het veilig opslaan van persoonlijke gegevens in navolging van de AVG wetgeving. Zie ook het onderdeel Databeveiliging hieronder.

Databeveiliging/privacy

 • Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens van de mensen die de gebedsruimte gebruiken? (Als jullie geen rooster hebben kan je je gebedsruimte registreren bij
  24-7prayer.com/register, en het online inschrijfrooster gebruiken van 24-7 Prayer. Bij dit rooster moeten mensen hun contactgegevens invullen).

 • Denk na over het maken van foto’s door bezoekers. Communiceer duidelijk dat er geen foto’s gemaakt mogen worden van mensen in de gebedsruimte, aangezien dit gevoelige informatie is, en daar expliciete toestemming voor moet zijn. Foto’s van de gebedsruimte en gebedsvormen kunnen eventueel wel, zolang mensen en hun gebedsverzoeken niet identificeerbaar zijn.

Veiligheid

 • Zijn maatregelen zoals bewakingscamera’s of een cijferslot nodig als de ruimte niet in een beveiligd gebouw is?

 • Zijn er duidelijk zichtbaar in de gebedsruimte contactgegevens aanwezig van iemand die 24-7 bereikbaar is in geval van nood?

Gebedsrichtlijnen

 • Zonder te willen onderdrukken of beperken wat God wil doen, kan het nuttig zijn om een aantal richtlijnen te hebben voor als mensen voor elkaar gaan bidden. Simpele richtlijnen over respectvol (lichamelijk) contact, advies voor bidden met kinderen en zorgvuldigheid met betrekking tot bevrijdingspastoraat kunnen behulpzaam zijn in het voorkomen dat grenzen overschreden worden. Misschien heeft jullie geloofsgemeenschap hier al beleid over dat jullie kunnen gebruiken.

Kinderen/minderjarigen

 • Zijn er minderjarigen die de gebedsruimte bezoeken? Denk in dat geval na over begeleiding door een volwassene, of over of iemand op de hoogte moet zijn dat ze in de gebedsruimte aanwezig zijn.

Zorgen melden

 • Als iemand bezorgd is over iets wat ze hebben gelezen, gezien of ervaren in de gebedsruimte, is er dan duidelijk gecommuniceerd met wie ze dit kunnen bespreken? Als er een aangewezen vertrouwenspersoon is, zijn hun gegevens duidelijk in zicht?

 • Als iemand in gesprek of gebed een zorg deelt, met name over eerder of huidig misbruik, moeten jullie hier op een zorgvuldige, sensitieve manier mee omgaan. Afhankelijk van de situatie of de leeftijd van de betreffende persoon kan het nodig zijn dat iemand van het team of de teamleiders dit meldt bij een organisatie die hier expertise over heeft. Als er een vertrouwenspersoon is in jullie geloofsgemeenschap, neem dan met hen contact op voor advies.

 • Alle veiligheidszorgen moeten opgeschreven worden en gerapporteerd worden aan de vertrouwenspersoon die het verder op kan pakken. Nogmaals, praat met jullie aangewezen vertrouwenspersoon.

 • Het kan behulpzaam zijn om telefoonnummers beschikbaar te hebben voor ondersteuning en advies, als jullie denken dat dit passend is voor jullie situatie.

24-7 gebedsruimtes die geregistreerd zijn op de 24-7 Prayer International website of een “24-7 Prayer Room” genoemd worden, worden onafhankelijk geregistreerd en georganiseerd. 24-7 Prayer NL aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor overtredingen die worden begaan in een gebedsruimte of letsel dat ontstaat in of ten gevolge van een gebedsruimte.