Gebedsidee: het ‘Onze Vader’ bidden

Ongeveer 2 miljard mensen bidden of zingen het Onze Vader ieder jaar op paaszondag. Bijna één derde van de wereldbevolking! Toen de discipelen Jezus vroegen te leren bidden kwam Hij met dit eenvoudige gebed:

“Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.”

– Matteüs 6:9-13

Onthoud deze woorden en bid ze iedere dag, leg telkens nadruk op een andere regel. Zodra je het goed kent, probeer dan de regels zo te formuleren dat ze bij je eigen leven passen. Het Onze Vader is een krachtig middel om je dagelijks gebed te vorm te geven. Gebruik de thema’s om je Heer te aanbidden, voorbede te doen voor de wereld, Hem aan te roepen voor je noden, vergeving te vragen voor jezelf en anderen en te bidden voor zelfbeheersing en bescherming.

Jezus pauzeerde drie keer per dag om tot zijn Vader in de hemel te bidden, zoals gebruikelijk binnen de Joodse traditie. Dit ritme kan je in interessante situaties plaatsen. Zodra het alarm afgaat gedurende een vergadering of een les op school, wordt het gebed een uitdaging. Probeer dit gebed eens een maand en ontdek hoe de thema’s en woorden groeien in diepte en betekenis.

Doe mee:

  • Leer het onze vader uit je hoofd;
  • Stel je alarm in op 12.00 uur ’s middags;
  • Houd je aan dit dagelijkse gebed.

Het doel is dat dagelijks mensen in verschillende tijdzone’s het Onze Vader ieder uur bidden. Terwijl één volk slaapt is het andere al bezig Gods koninkrijk over onze aarde uit te bidden.

Wil je meer? Probeer de 60 minute prayerguide  die je in een uur door het Onze Vader leidt. Perfect voor een uurtje in een 24-7 gebedsruimte.

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).