Bidden in je gemeente

'Mijn huis moet een huis van gebed zijn'

-Mattheüs 21:13a

Jezus is er duidelijk over. Hij wil dat we als kerken een ‘huis van gebed’ zijn (Mattheüs 21:13a). Maar hoe word je dat? Want je kunt als gemeente duizend-en-een redenen hebben om niet te bidden. Misschien weet je niet hoe het moet. Of denk je dat het geen zin heeft. Heb je het te druk. Krijg je mensen niet enthousiast ervoor. En nou ja, om eerlijk te zijn: vind je bidden soms eng.

Bidden in de gemeente is soms moeilijk. Vertel ons niks. Toen we ruim vijfentwintig jaar geleden als 24-7 Prayer voor het eerst veertig dagen non-stop gingen bidden, vonden we het ook lastig. We leerden het pas door het te doen. En nog steeds zijn we volop aan het ontdekken. Vaak door pijn, moeite en onverhoorde gebeden heen. Wat we al wel weten, is dat bidden je relatie met God verdiept en versterkt, er kracht aan is verboden en het je kerk altijd verandert.

Bidden verandert je kerk.

Kom In Actie