“Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij.”
– 24-7 Prayer NL

Visie & missie

Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij. Daarom leert 24-7 Prayer NL mensen God te ontmoeten, zodat biddende gemeenschappen ontstaan die Jezus zichtbaar maken in de maatschappij. 

Wat is 24-7 Prayer?

De 24-7 beweging is begonnen doordat een gebedsbijeenkomst van studenten zich plotseling verspreidde over meer dan 12.000 locaties en bijna iedere denominatie in de wereld: van de katholieke kerk in Oostenrijk tot het Leger des Heils in Australie en tot diverse vervolgde geloofsgemeenschappen in het Midden Oosten.

Vandaag de dag is 24-7 Prayer een familie van kerken, geloofsgemeenschappen en communities. Maar we zijn ook een start-up dat innovatief gebedsmateriaal levert. Daarnaast is 24-7 Prayer een kweekvijver voor nieuwe projecten en NGO’s zoals 24-7 Ibiza, de 24-7 academy en Prayer Spaces in Schools.

Maar het hart van 24-7 Prayer is het gebed wat non-stop blijft doorgaan over de gehele wereld. Toen jij sliep vannacht ontmoette iemand ergens in de wereld Jezus in een 24-7 Prayer Room. Op het moment dat jij dit leest is iemand bezig met het zoeken naar manieren zijn gebeden op een praktische manier uit te leven onder de mensen die dat hard nodig hebben.

Waarom organiseer jij niet een 24-7 Prayer Room en kijk je wat er gebeurt? Wij helpen je er graag bij! 

24-7 Prayer Nederland is onderdeel van de wereldwijde 24-7 Prayer beweging.