24-7 Prayer NL, onderdeel van Stichting de Navigators, gevestigd aan Hoofdstraat 53, 3971 KB, Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

24-7 Prayer NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegeven, telefoonnummer, E-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, gegevens over jouw activiteiten op onze website. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@24-7prayer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

24-7 Prayer NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

24-7 Prayer NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

24-7 Prayer NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

24-7 Prayer NL verzamelt cookies om bezoekers een nog betere ervaring te kunnen geven. Door middel van cookies kunnen we gebruikspatronen van bezoekers volgen (anoniem) en de beleving verbeteren. We verzamelen geen persoonlijke informatie met behulp van cookies.

Toegang tot informatie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit kan door een email te sturen naar info@24-7prayer.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

24-7 Prayer NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@24-7prayer.nl