Bidden voor anderen

'Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt (...) Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (…)'

De eerste investering die je in iemand doet, is gebed. Jezus bad voor zijn leerlingen vóór Hij hen uitkoos (Lucas 6:12) en in Johannes 17 lezen we een bijzonder gebed van Jezus voor de mensen van wie Hij hield.

Jezus gaf ons ook de opdracht om discipelen te maken. Wij mogen net als Hij bidden voor de personen die God aan ons heeft gegeven. Door in een aantal personen bewust te investeren, helpen wij hen om God te leren kennen en Hem te volgen.

 1. Ga rustig zitten en dank God dat Hij van je houdt en dat je dagelijks met hem mag optrekken.
 2. Bedenk welke mensen in jouw omgeving Jezus nog niet kennen. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden of collega’s zijn.
 3. Bid kort voor hen.
 4. Schrijf de namen op van 5 personen waar je de komende tijd regelmatig voor gaat bidden en doe dat dan ook.

Wat moet ik bidden?

Bid dat God:

 • Mogelijkheden geeft om het evangelie te delen (Kolossenzen 4:4).
 • Iemands hart opent voor de woorden die jij mag spreken (Handelingen 16:14).

Bid dat zij:

 • Mogen ontdekken wie Jezus is (Johannes 14:6).
 • Geïnteresseerd raken in het evangelie en het gaan onderzoeken (Handelingen 17:11).

Bid dat jij:

 • Een houding mag hebben waardoor mensen God zien (Mattheus 5:9).
 • Wijs gebruik mag maken van de mogelijkheden die God je geeft (Kolossenzen 4:5-6).

Tips

 1. Bel de personen op en vraag waarvoor je kan bidden. Laat hen weten dat je voor ze bidt!
 2. Koppel één persoon aan één dag van de week, zodat je elke dag van de week voor dezelfde persoon bidt. 

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).