Gebedsvormen voor een gezamenlijke gebedsbijeenkomst

 • ABC
  Splits af en toe de groep op in kleinere groepen om iedereen actief betrokken te krijgen.
  In groepen van drie kan ieder zichzelf de rol van A, B of C toewijzen. Als ze dit gedaan hebben, geef jehen drie specifieke gebedspunten die met een bepaald onderwerp te maken hebben. Wijs één punt toe aan de A’s, één aan de B’s en een aan de C’s. Dit vermenigvuldigt het gebed en betrekt iedereen actief bij de bijeenkomst. Iedere aanwezige weet waar hij of zij voor moet bidden. In plaats van een grote gebedsgroep heb je nu een heleboel kleine groepjes die tegelijkertijd bidden.
 • Schreeuw het uit
  Jezus bad soms ‘met luide stem’ en we lezen dat de vroege kerk hun stemmen ook samen verhief in gebed tot God. Vandaag de dag laat de kerk waar zij het hardst groeit ook dit model van gelijktijdig gezamenlijk gebed zien. Het voelt in het begin misschien ongemakkelijk maar er valt hierin een hoop te leren van onze broers en zussen in landen als Zuid-Korea, Indonesië, Nigeria, China en Argentinië.Gelijktijdig bidden is efficiënt, omdat we geloven dat God ieder van ons hoort. Ook blijf je gemakkelijkerbetrokken dan tijdens het luisteren naar lange toespraken van anderen totdat we uiteindelijk ‘amen’ zeggen aan het eind. Samen hardop bidden is ook een geweldige manier om onszelf aan te moedigen om gepassioneerd te raken over dingen die er echt toe doen. Als je op deze manier bidt, zul je merken dat het prettig is als er muziek op de achtergrond speelt. Het kan nodig zijn om mensen een beetje op weg te helpen en om hen een duidelijke focus te geven voor het gebed – iets wat inspireert.We moedigen mensen vaak ook aan om na te denken over een bepaalde bijbelse belofte waarop zij zich kunnen beroepen als ze niet weten wat ze anders kunnen zeggen. Op het moment dat de stemmen zachter worden (wat wellicht al na twee minuten gebeurt) moet je klaar zijn om naar het volgende onderdeel te gaan of een aanbiddingslied in te zetten.
 • 50/50
  Een andere manier om iedereen bij het gebed te betrekken (en om het ‘schreeuw het uit’-model een beetje gemakkelijker te maken) is om de groep in tweeën te splitsen en de ene helft te vragen om hun stem te verheffen en het uit te roepen tot God over een bepaald onderwerp terwijl de andere helft van de ruimte een aanbiddingslied zingt. Na een vers of een lied wissel je van helft. Dit is een goede manier om dankzegging te combineren met voorbede.
 • Zones
  Je kunt de ruimte ook verdelen in een aantal zones waaraan je verschillende gebedsthema’s of -accenten verbindt. Dit kan simpelweg inhouden dat je 3 of 4 posters maakt met specifieke gebedspunten erop en deze plakt op verschillende pilaren of muren van het gebouw. Geef mensen voldoende tijd om rustig rond te lopen en zacht of in stilte te bidden voor het onderwerp van hun keuze. Het is een goed idee om op de achtergrond zacht muziek te laten spelen om de stilte wat minder bedreigend te maken. Elke paar minuten kun je de mensen aanmoedigen om naar een andere zone te gaan.

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).