gebedsidee: samen het Onze Vader bidden

Het is inspirerend om bijbelse gebeden te gebruiken tijdens je gebedsbijeenkomst. Deze gebedsvorm helpt je om aan de hand van elk vers uit Het Onze Vader in kleine groepen te bidden. Deze vorm kan je ook toepassen op andere bijbelse gebeden.

Onze Vader in de hemel

Zing 1 of 2 liederen of lees een aantal Bijbelverzen.

Laat Uw naam geheiligd worden

Bedank God voor wie Hij is en wat Hij geeft.
Nodig mensen uit te getuigen van Gods trouw.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede zoals in de hemel als op aarde

Bid dat Gods liefde zichtbaar, voelbaar, tastbaar mag worden in onze relaties met anderen: dat de mensen met wie we werken en leven Jezus gaan ontmoeten.
Vraag God om onze kerken en huizen plekken te laten zijn waar meer en meer mensen van alle rangen en standen Gods liefde en genade ontdekken.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Vraag God om de kwetsbaren in onze kerk, buurt, stad of dorp te bereiken met zijn liefde.
Bid dat God voorziet in wat nodig is voor de mensen die bouwen aan Gods Koninkrijk in de kerk, buurt, stad of dorp.

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn

Neem tijd om te belijden dat we niet altijd uitdelen van Gods liefde. Dat we ons hierin vaak angstig voelen.
Vraag om nieuwe moed om te vertellen hoe Jezus verschil maakt in ons leven.

Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Bid voor de noden van de gemeente
Vraag God je 5 mensen te laten zien waarvoor je mag bidden dat ze Jezus ontmoeten.

Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid

Bid voor de uitstorting van Gods Geest in de gemeente.
Bid dat veel mensen uit jullie stad, dorp of regio Jezus gaan ontdekken.

Amen.

Zegen elkaar. Bid de priesterlijke zegen uit over elke kerk, elk gezin in jullie omgeving:

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. – Numeri 6:24-26.

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).