Wat zijn Prayer Spaces op School?

Prayer Spaces bieden kinderen en jongeren, gelovig of niet, de kans om op creatieve, veilige en interactieve manier gebed, geloof en grote vragen te verkennen. Het zijn creatieve ruimtes van gebed en reflectie, die voor een week of een paar dagen op scholen worden ingericht door lokale kerken.

Waarden

Prayer Spaces wortelen in de brede christelijke traditie van gebed. Tegelijkertijd laten ze kinderen en jongeren op hun eigen manier reageren en hun eigen conclusies trekken. Ze maken een gevoel van verwondering en ontzag bij leerlingen wakker over hoe ze zichzelf zien, hoe ze zich tot anderen verhouden en hoe ze betrokken zijn op de wereld om hen heen. Prayer Spaces moedigen de ontwikkeling van de immateriële aspecten van mens-zijn aan en bieden ruimte om met “grote vragen” rondom betekenis, identiteit en zelfbeeld bezig te zijn. 

Prayer Spaces zijn gastvrij en open voor kinderen en jongeren van iedere religieuze of culturele achtergrond. Ze gebruiken een veelheid aan innovatieve en creatieve middelen om kinderen en jongeren te helpen reageren, passend bij verschillende leerstijlen. 

Samen met de school

Een Prayer Space wordt vormgegeven in samenwerking met de school, zodat ze de best mogelijke ervaring voor de kinderen en jongeren garandeert. Dit houdt onder andere in dat er aandacht is voor de veiligheid van de leerlingen en dat gezocht wordt naar aansluiting bij het onderwijscurriculum.

Op allerlei plekken in Europa worden Prayer Spaces georganiseerd. Bekijk het onderstaande filmpje om te zien hoe dat eruit ziet. 

Zelf een Prayer Space op School organiseren:

Als je bezig bent met het plannen van en bidden voor een Prayer Space op een school bij jou in de buurt, dan brengen de volgende stappen je waar je wilt wezen…

1. Raak geïnspireerd
Lees de verhalen op onze website, bekijk het filmpje, neem contact met ons op.

2. Relaties bouwen
Prayer Spaces werken het best als ze georganiseerd worden door lokale christenen, in samenwerking met schoolpersoneel. Werk aan een goede relatie, eentje die langer duurt dan alleen de Prayer Space.

3. Datum en locatie
Stel een datum vast en kies een geschikte ruimte in de school. Denk hierbij na over grootte en vorm, veiligheid en toegankelijkheid.

4. Registreer
Maak een account aan en registreer je Prayer Space op onze internationale website prayerspacesinschools.com. Hier vindt je ook allerlei ideeën voor gebedsactiviteiten.

5. Gebedsactiviteiten
Kies de gebedsactiviteiten. Bekijk onze internationale website voor een lijst met (engelstalige) activiteiten die we aanraden.

6. Team en training
Kies een teamleider. Verzamel je team en laat je trainen, zodat iedereen de Prayer Space snapt en weet hoe ze goed en veilig met kinderen en jongeren omgaan.

7. Promotie en communicatie
Maak de Prayer Space bekend op school en daarbuiten. Communiceer goed met het schoolpersoneel, maak leerlingen enthousiast en vraag lokale kerken om te bidden.

8. De Prayer Space!
Verzorg de Prayer Space goed. Zorg dat het netjes is, pas dingen die niet werken aan. Ga fijngevoelig om met ongepaste uitingen in de Prayer Space. Nodig gasten uit (ouders, schoolbestuur, enz.). Houd een dagboek bij en neem foto’s als dat mag. Moedig leerlingen, leerkrachten en teamleden aan om feedback te geven.

9. En nu?
Denk na over wat het vervolg kan zijn van de Prayer Space op School.