gebedsidee: bid de Bijbel

De Bijbel is het woord van God, het is levend, actief en relevant voor ons leven. Hieronder staan een aantal manieren waarop de Bijbel je gebedsleven vorm en kracht kan geven.

 1. Bid gebeden uit de bijbel

We kennen bijna allemaal het Onze Vader uit de bijbel. Maar er staan meer gebeden in: krachtige en uitdagende gebeden van mensen die met God leefden. Schrijf die gebeden op die eruit springen voor jou, leer ze uit je hoofd en bid ze zelf. Door woorden van anderen te gebruiken worden we uitgedaagd om uit onze eigen gewoontes te stappen en nieuwe manieren van contact met God te zoeken.

Waar begin je? Google eens op “gebeden uit de Bijbel” voor inspiratie. Hieronder een paar voorbeelden:

 •   Gebed om zegen– 1 Kronieken 4:10
 •   Gebed voor bescherming – Psalm 91
 •   Gebed van aanbidding – Psalm 8
 •   Gebed van berouw – Psalm 139:23-34
 1. Beloften bidden

God houdt zich aan zijn woord. De Bijbel staat vol met Zijn beloften voor mensen die Hem volgen. Weten wat God heeft gezegd en Hem eraan herinneren in je gebeden is een geweldige manier om God beter te leren kennen en in te stemmen met zijn wil.

Zoek online eens op Gods beloften. Ook kan je de volgende drie beloften gebruiken in je gebed voor jezelf of anderen:

 1. “Nooit zal ik je afvallen, nooit zal ik je verlaten”
  – Hebreeën 13:6
 2. “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ‘ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.”
  – Jeremia 29:11-12.
 3. “Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen,je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.”
  – Psalm 91:14-16.

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).