Bijbelstudies over gebed

In de Bijbel staat veel onderwijs over gebed – hieronder is een lijst met geselecteerde passages. Selecteer een te bestuderen passage, maak let op:

  • Wie er spreekt;
  • Wanneer en waarom we opdracht krijgen om te  bidden;
  • Instructies over (onze manier van) bidden;
  • Wat de mogelijke uitkomsten van gebed kunnen zijn;
  • Wat je raakt bij het gebedsleven van bijbelse personen. 

Vraag voordat je begint of God tot jou wil spreken door de woorden van de Bijbel, noteer alles wat je raakt tijdens het lezen. Blijf zolang je tijd hebt de passage bestuderen en nodig God uit om je nabij te zijn.

Gebed in het Oude Testament

 • Genesis 3:8-13; 18:16-33; 32:22-31
 • Exodus 17:8-13
 • 2 Kronieken 6:12 – 7:3; 20:1-30
 • Psalm 51: 1-17
 • Nehemia 1:4-11, 4:4-9
 • Daniël 9: 1-14
 • Habakuk 1-3

In het Nieuwe Testament

 • Matteus 19:13; 27:50
 • Marcus 1:35, 6:41, 6:46, 7:34, 8:6
 • Lukas 3:21, 5:16, 6:12, 9:18, 9:29, 11:1, 22:17-19, 22:32, 24:30, 24:50
 • Hebreeën 5:7

Opgeschreven gebeden van Jezus

 • Matteus 26:39, 27:46
 • Lukas 10:21, 23:34, 23:46
 • Johannes 11:41-42, 12:27-28, 17:1-26

Jezus de bemiddelaar

 • Jesaja 52:!2
 • Johannes 14:16
 • Romeinen 8:34
 • Hebreeën 7:25

Jezus onderwijs over gebed

 • Matteus 6:5-13 (zie Lukas 11:2-4, 7:7-11, 9:37-38, 18:19-20, 21:21-22)
 • Marcus 9:26-29, 11:17, 11:25
 • Lukas 6:28, 11:5-13, 18:9-14
 • Johannes 15:7, 16:23-24

De apostel Paulus

 • Romeinen 1:9-10, 10:1
 • 1 Korintiërs 1:4
 • Efeze 1:16, 3:14
 • Filippenzen 1:3-4, 1:7-8
 • Kolossenzen 1:3, 1:9
 • 1 Tessalonicenzen 1:2, 3:9-10
 • 2 Tesalonicenzen 1:3, 1:11
 • 2 Timoteüs 1:3
 • Filemon 4

Bron: The Praying Church Sourcebook door Alvin J. Vander Griend

Wil je nieuwe op de hoogte blijven van materiaal dat we hier toevoegen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief (max. 6x per jaar).