De Ignatiaanse spiritualiteit benadrukt dat we God onder elke omstandigheid kunnen vinden. Het “onderzoeken” is een manier om aan het eind van de dag stil te worden voor gebed en overdenking en hierbij te ontdekken hoe God aanwezig is en handelt. Er zijn vele manieren om dit “onderzoeken” te bidden. Hieronder vindt je de manier waarop St Ignatius van Loyola het toepaste.

  1. Word je bewust van Gods aanwezigheid – neem de tijd om je eraan te herinneren dat God iedere dag aanwezig is. Hij is aanwezig en met je tijdens al je dagelijkse bezigheden. Nodig de heilige Geest uit.

  2. Kijk terug op je dag met dankbaarheid – waar ben je dankbaar voor? Wat heb je van anderen gekregen? Wat heb jij anderen gegeven? Hoe is God aan het werk geweest? Waar was Hij tijdens gesprekken, in de daden van anderen, in de gebeurtenissen van de dag, in de natuur? Op straat? Sprak Hij?

  3. Let op je emoties – Ignatius legde nadruk op onze emoties: ze wijzen naar de aanwezigheid van God. Ga je gevoelens van de dag eens na. Wat zou God je door deze gevoelens kunnen zeggen? Misschien ontdek je dat je ergens vergeving voor moet vragen. Misschien werd je kwaad door een onverwachte gebeurtenis? Misschien weigerde je te reageren op Gods aandringen om iemand te helpen? Kan je vandaag nog een manier vinden om naar deze persoon om te zien.

  4. Kies één aspect van je dag en bid daarvoor – misschien is er iets speciaals dat naar boven komt voor jou? Het kan iets zijn dat gezegd is, een gebeurtenis of een bepaalde emotie. Reageer hierop met gebed.

  5. Kijk vooruit naar morgen – hoe wil jij anders gaan leven? Hoe kan jij je meer bewust worden van Gods aanwezigheid?