‘Bidden is thuiskomen bij God’

Interview: Annemarie van den Berg

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Patrick gevraagd om zich aan te sluiten bij het voorbede team van zijn kerk, Baptistengemeente De Rank in Utrecht. ‘Ik voelde me helemaal geen bidder.’

Inmiddels heeft Patrick ontdekt wat gebed met hem doet. ‘In gebed vind ik de rust om mijn leven met God te leven. Bidden is een thuiskomen bij God.’ Zijn enthousiasme over gebed deelt hij graag met mensen in zijn kerk. ‘Als je ervaart wat gebed doet, gun je het andere mensen ook. Maar ik ben me ervan bewust dat gebed lastig is. We zijn altijd druk, onze agenda’s zitten altijd vol. Gebed vraagt daarom ook om een tijd en een plek.’

Gebedsverhoring versterkt je geloof

Patrick ziet wat meer aandacht voor gebed in zijn eigen gemeente doet. ‘Onze kerk is verbonden met een migrantenkerk. We hebben al diverse keren meegemaakt dat er bijzondere dingen gebeuren door gebed, zoals mensen die uitgezet dreigden te worden die toch mochten blijven. Dit bouwt en versterkt je geloof.’ Maar ook op andere vlakken ziet Patrick positieve veranderingen door meer te bidden als kerk. ‘Onze voorganger vertelde ons dat hij ervaart dat hij veel krachtiger kan spreken. Ook zien we dat er in de gemeente steeds vaker initiatieven zijn om te bidden, bijvoorbeeld als iemand ziek is. Voorheen werd dan vaak het gebedsteam gevraagd, maar nu zie je dat een kring zelf een gebedsavond organiseert.’

Concrete actie rondom gebed

Tijdens een gebedsbijeenkomst kwam bij diverse mensen het verlangen naar boven om iets concreets te organiseren rondom gebed. Patrick vertelt: ’Al pratende met de andere bidders vertelde iemand over het Gebedshuis Zuilen waar in het najaar van 2019 een 24-7 gebedsruimte was ingericht. De ervaringen waren heel positief. Onze voorganger opperde toen om zo’n 24-7 gebedsruimte te combineren met de landelijke Week van Gebed in januari.’

Wat bijzonder was, is dat zonder dat er eigenlijk veel moeite voor werd gedaan, het gebedsinitiatief door vijf diverse Utrechtse kerken omarmd werd. Patrick licht toe: ’Het is belangrijk om van elkaar te horen wat je drijfveer en visie is. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de kerken en soms kijk je anders aan tegen gebed. Je hebt doorgewinterde bidders die ‘strijden in gebed’, maar ook mensen die niet zo bekend zijn met bidden. Om ervoor te zorgen dat alle soorten bidders zich veilig zouden voelen, hebben we toen wat kaders met elkaar opgesteld.’

'Mijn eigen ervaring is ook dat het nog nooit zo makkelijk was om een uur te bidden. Door alle creatieve gebedsvormen die er zijn, vliegt de tijd.'

Uiteindelijk konden de bidders uit de verschillende kerken een week lang terecht in 24-7 gebedsruimte die in het Gebedshuis Zuilen ingericht was. De aangrenzende andere ruimte was beschikbaar om elke avond gezamenlijk te bidden rondom het thema van de Week van Gebed.

Het combineren van een 24-7 gebedsruimte met de Week van Gebed werkte heel goed, vertelt Patrick. ‘In eerste instantie lijkt de drempel om een uur lang te bidden in je eentje, helemaal als het middenin de nacht is, best hoog. Maar wat we zagen, is dat mensen die kwamen voor het gezamenlijke avondgebed ook even een kijkje namen in de 24-7 gebedsruimte. Vaak meldden ze zich dan alsnog aan om later in de week een uur alleen in die ruimte te bidden. Mijn eigen ervaring is ook dat het nog nooit zo makkelijk was om een uur te bidden. Door alle creatieve gebedsvormen die er zijn, vliegt de tijd.’

God baant de weg

‘Je kunt soms erg zitten trekken aan mensen om ze warm te maken voor meer gebed in de kerk. Dan ben je vooral zelf heel hard aan het werk. Maar ik ben gaan inzien dat God zelf de weg baant. We hoeven niet voor God uit te rennen, maar we mogen Hem volgen.’ Terugkijkend op de gebedsweek overheerst dankbaarheid bij Patrick. ‘Ik heb het gevoel dat deze week de eenheid tussen kerken en gelovigen in Utrecht versterkt heeft. … Ik geloof dat deze week Gods initiatief is geweest. Persoonlijk is mijn leerpunt van deze week om gebed te blokken in de agenda. Ik hoop dat het bij meer mensen een verlangen heeft losgemaakt om vaker te bidden, doordat ze ervaren hebben wat een uur bidden met je doet.’

Wil jij ook een 24-7 gebedsruimte organiseren in jouw kerk?
Wij helpen je graag hierin. Neem contact op via info@24-7prayer.nl. Lees alvast deze top tips!