leren bidden door te bidden

‘Heel even dacht ik: zal ik gaan? (…) Maar wat ben ik blij dat ik me heb ingeschreven. Ik was er. En hoe fijn! Geloof, hoop, liefde…het is er allemaal! En…rust! Dank!’

Je kunt stapels boeken over bidden lezen. Er vele goede preken over beluisteren. Of er zelfs uren over praten. Maar je zult ontdekken, dat je vooral leert bidden door het te doen. Pas dan ervaar je de kracht ervan.

‘Gebed landt meer bij een deel van onze kerk’

Joël Verstoep (29 jaar) van de Hervormde Gemeente in Barneveld hielp twee keer mee een 24-7 gebedsruimte in te richten in zijn kerk. Een derde gebedsweek staat op de agenda. Hij kende het principe van non-stop bidden al uit zijn studententijd in Wageningen. Het was zijn droom om zoiets ook in zijn eigen kerk te doen [...]

Is het belangrijk om tijd vrij te maken om te bidden? Zeker weten! Dat liet Jezus in alles zien. Voor Hem was een intieme omgang met de Vader van levensbelang, net zoiets als ademhalen. Hij zocht dag en nacht de stilte op om te bidden, in elke situatie en hoe groot de menigte om Hem heen ook was (Marcus 1:35 en Mattheüs 14:23).

'Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.'

Wil jij als gemeente aan de slag? We helpen je graag.

24-7 Gebedsruimte

Een 24-7 gebedsruimte is een plek die je speciaal inricht om te bidden. Dat kan in je kerk zijn, maar ook op een andere locatie. In zo’n gebedsruimte bid je als gemeente of groep een week of langer achter elkaar. Non-stop. Dag en nacht. Je bidt een uur en wordt weer afgewisseld door iemand anders. In de 24-7 gebedsruimte breng je als gemeente of groep alles voor God. Je vreugde, je verlangens, je verwachtingen, maar ook je pijn en je verdriet. Hoe ziet zo’n 24-7 gebedsruimte er eigenlijk uit?

Creatieve gebedsvormen

Bidden kun je doen op veel manieren. Iedereen heeft een eigen gebedstaal. Om die taal te ontdekken, is niet vreemd. Het helpt je bij het bidden, bij het praten met God. God heeft je niet voor niets geschapen in een prachtige wereld vol kleuren en geuren. We zijn allemaal uniek en dat mag naar voren komen in de manier waarop je bidt. Daarom geven we je graag tips voor creatieve gebedsvormen. Je kunt aan de hand van deze tips ook je gebedsruimte inrichten.

Ideeen voor gebedsactiviteiten

Gebed is krachtig. Maar zelfs al ervaren gemeentes dat, toch blijkt dat veel kerken het niet zo makkelijk vinden om te blijven bidden. Om bidden tot een vaste gewoonte te maken in de gemeente. Wat kan helpen is om diverse gebedsactiviteiten op te zetten in je gemeente. Zodat je je kerk mee kunt nemen in een ritme van gebed. Hoe groot of klein je gemeente ook is. We geven je daarvoor enkele tips.