BIDDEN MET JE KINDEREN

Ook voor kinderen is de coronacrisis ingrijpend. Ze hoeven niet naar school. Dat is voor sommigen fijn, maar andere kinderen vinden dit misschien wel eng of jammer om hun vriendjes en vriendinnetjes te missen.

KAART

Zorg voor een kaart van je dorp of stad (bijvoorbeeld via google maps). Zoek samen naar plekken om voor te bidden. 

Waar is de dokter of het ziekenhuis? Wat kun je voor de dokter en de mensen die daar komen bidden? 

Waar is je school? Wat wil je bidden voor de meesters, juffen en de kinderen van school?

Waar is een verzorgingshuis? Wat kun je bidden voor de oude mensen die daar wonen? En voor de mensen die daar werken? 

ZINGEN 

Misschien vind je het wel eng dat er veel mensen ziek worden en ben je bang om zelf ook ziek te worden. 

Zoek samen met je ouders een liedje op Youtube of Spotify dat gaat over dat God voor ons zorgt en zing het samen. Bijvoorbeeld liedjes van Make Some Noise Kids, Marcel en Lydia Zimmer, Oke4Kids of Opwekking Kids.

BIJBEL 

Zoek in de (kinder)bijbel een verhaal op van iemand die ziek is en door Jezus genezen wordt (bijvoorbeeld de vier mannen en een zieke vriend: Marcus 2:1-12, of de genezing van de man met de verschrompelde hand: Marcus 3:1-5, de blinde Bartimeüs: Marcus 10:46-52). Maak een tekening of schilderij over dit verhaal. Als je samen met je ouders en/of broers en zussen thuis bent, kun je het verhaal misschien ook wel spelen als toneelstukje. 

Vraag Jezus om ook nu zieke mensen beter te maken.