bidden voor je naasten

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.”

Deze gebedsvorm helpt je om concreet te bidden voor jouw naasten. Zoek een rustige plek op en vraag God om je te helpen bidden.

AANBID GOD (5 MINUTEN)

Zing of luister 1 of 2 aanbiddingsliederen of kies een aantal Bijbelteksten die de grootheid van God omschrijven. Focus je op Hem.

WIE ZIJN JE NAASTEN? (10 MINUTEN)

Pak een A4’tje en probeer jouw directe omgeving te omschrijven. Welke mensen uit jouw vrienden-, familie- en kennissenkring zijn getroffen door het Coronavirus? Welke van deze mensen zijn werkzaam in de zorg of in andere cruciale beroepen? Welke ouders ken je? Welke ouderen? En welke mensen die op een andere manier getroffen zijn?

 • Schrijf hun namen op.
 • Vraag de Heilige Geest je te leiden. Schrijf bij de namen de mooie dingen en ook de moeilijke dingen op.
 • Informeer naar persoonlijke gebedsverzoeken en schrijf deze bij hun naam. Deze concrete gebedsverzoeken kunnen je helpen om in de komende tijd voor hen te blijven bidden.

BID VOOR JE NAASTEN (15 MINUTEN)

 • Dank God voor het goede dat je ziet in het leven van je naasten.
 • Vraag Zijn hulp bij het moeilijke. Denk aan Gods beloftes in de bijbel en bid deze. Inspiratie nodig? Lees Jesaja 41:10, Jesaja 43:1-3, Jakobus 1:5-6 en Hebreeën 10:23.
 • Neem de tijd om te luisteren naar God. Wat wil Hij zeggen over deze mensen en over hun situatie? Wellicht denk je aan bemoedigende (bijbel)teksten. Bid deze voor hen en geef het aan het door.

BID VOOR JE STAD/DORP/REGIO (10 MINUTEN)

Leg, indien mogelijk, een plattegrond van de omgeving waarvoor je wilt bidden voor je (gebruik bijv. Google Maps) en scan de omgeving stukje bij beetje af:

 • Bid voor de verschillende buurten en wijken: hoe is de sfeer? Hoe schat je de omstandigheden tijdens deze crisis in? Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God.
 • Bid voor de scholen, de kerken, de zorginstanties. Bid voor de leiders. Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God.
 • Bid voor de overheid: de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de politie. Bid voor wijsheid, vrede, geduld, verbinding en liefde.

BID HET NIEUWS (15 MINUTEN)

Lees Lucas 10:25-37:
Jezus: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Onze naasten zijn ook de mensen met wie wij medelijden tonen. Hen liefhebben kunnen we ook doen door gebed.

 • Open je laptop, smartphone of tablet en surf naar de nieuwssites. De krant pakken kan natuurlijk ook.
 • Kies 2 of 3 artikelen uit die jouw hart raken. Wat denk je wat God van deze situaties vindt? Wat denk je wat Zijn wil is hierover? Bedenk dat er een afstand zit tussen wat God wil en de realiteit: jouw of jullie gebed is die afstand. Bid dat Gods Koninkrijk mag doorbreken.

PRIJS GOD (5 MINUTEN)

Eindig je tijd met God te prijzen. Lees Psalm 145 voor jezelf hardop voor.