het onze vader BIDDEN in 1 uur

Het is inspirerend om bijbelse gebeden te gebruiken tijdens het bidden. Deze gebedsvorm helpt je om 1 uur lang te bidden aan de hand van elk vers uit Het Onze Vader.

Lees Matheus 6:9-13 en vraag God je te helpen bidden.  

ONZE VADER IN DE HEMEL LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN (15 MINUTEN)

 • Lees Matheus 6: 9. Denk aan alle namen van God die je kent en spreek ze uit. Inspiratie nodig? Lees Genesis 21:33, Exodus 3:14, Rechters 6:24, Deuteronomium 7:9, Deuteronomium 10:17, Jesaja 5:16, Psalm 136:26, Jesaja 7:14 en Johannes 8:58.
 • Welke naam springt er vandaag voor jou het meest uit? Aanbid God voor wie Hij voor je is.

UW KONINKRIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE ZOALS IN DE HEMEL ALS OP AARDE. GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD (20 MINUTEN)

 • Lees Matheus 6:10-11.
 • Schrijf je naam midden op een vel papier.
 • Schrijf daaromheen de namen van personen, plekken en situaties waarin jij graag wil dat God actie onderneemt. Schrijf ook de dingen op waar jij je zorgen over maakt.
 • Vraag God je te helpen Zijn wil voor Zijn Koninkrijk te bidden voor elk persoon, elke plek of iedere situatie.

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN ZOALS OOK WIJ VERGEVEN DIE ONS IETS SCHULDIG ZIJN (10 MINUTEN)

 • Lees Matheus 6:12.
 • Denk terug aan de afgelopen 24 uur. De dingen die je hebt gedaan. De mensen die je hebt gesproken.
 • Vraag de Heilige Geest de dingen te benoemen die je verkeerd hebt gedaan.
 • Schrijf alles wat bij je boven komt op een vel papier en belijd je zonden bij God.
 • Dank Hem dat je zonden zijn vergeven.

LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE (10 MINUTEN)

 • Lees Matheus 6:13.
 • Vraag God ons te verlossen van het coronavirus.
 • Wie in jouw omgeving heeft op dit moment moeite met het kwade te weerstaan? Bid voor hen.

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK, DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID (5 MINUTEN)

Sluit je gebed af zoals je begonnen bent. Denk aan de namen van God. Bedenk wie Hij is. Prijs Hem daarvoor.

AMEN.